Jak wybrać promotora do pracy dyplomowej?

Proces pisania pracy dyplomowej jest bardzo ważnym etapem studiów wyższych. bez względu na to, czy jest to praca licencjacka, magisterska, czy też doktorska, jednym z istotnych czynników wpływających na sukces studenta, jest wybór promotora. Źle układająca się współpraca może niestety znacznie obniżyć motywację do pisania, a także utrudnić cały proces obrony. 

Promotor – kto to jest?

Promotor to opiekun studenta lub doktoranta, który posiada szeroką wiedzę z danego zakresu tematycznego i prowadzi młodego naukowca poprzez cały proces wyboru tematu pracy dyplomowej, tworzenia rozdziałów teoretycznych i praktycznych, oraz obrony pracy. Dobrze pamiętać o tym, że promotorem może być tylko samodzielny pracownik naukowy, a więc osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego. Skoro wiadomo już, kto to jest promotor, warto zastanowić się nad tym, dlaczego współpraca z nim ma także znaczenie. Niestety zdarza się, że promotor nie spełnia swoich zadań, nie przychodzi na seminaria lub umówione spotkania ze studentami, a także nie pomaga w żadnym zakresie. Oczywiście rolą takiej osoby nie jest pisanie pracy za studenta, tylko pomoc w wyborze tematu, czy odpowiedniego kierunku badań. W praktyce zdarza się nawet, że promotor utrudnia pisanie pracy, ponieważ wielokrotnie zmienia jej temat lub metodologię badań. 

Jak wybrać promotora do swojej pracy dyplomowej?

Na podstawie wcześniej przedstawionych informacji, można stwierdzić, że wybór promotora jest bardzo ważny. Szczególne znaczenie ma ta decyzja dla doktorantów, ponieważ muszą oni ściśle współpracować z opiekunem naukowym i często się z nim kontaktować. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak wybrać promotora do pracy licencjackiej, pamiętaj o kilku wskazówkach:

  • porozmawiaj ze starszymi studentami lub doktorantami i sprawdź ich opinie na temat różnych opiekunów naukowych;
  • dokładnie zastanów się nad wymarzoną tematyką swojej pracy dyplomowej, a następnie poszukaj odpowiedniego promotora;
  • wybierz opiekuna naukowego, który jest wymagający, ale życzliwy i komunikatywny – spore znaczenie ma w tym kontekście szybkie odpisywanie na maile studentom;
  • nie wybieraj osoby, która prowadzi prace dyplomowe bardzo dużej grupie studentów, ponieważ prawdopodobnie taki promotor nie będzie miał dużo czasu;
  • nie decyduj się na opiekuna naukowego, który co prawda nie wymaga wiele od studentów, ale nie zna się również na danym temacie, ponieważ może to spowodować wiele problemów ze stworzeniem poprawnie napisanej pracy;
  • wybierz takiego promotora, którego znasz już z wykładów lub konwersatoriów i wiesz, że jest to osoba, na której można polegać. 

Współpraca z opiekunem naukowym, posiadającym takie cechy jak rzetelność, skrupulatność i cierpliwość, a dodatkowo z osobą o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, znacznie ułatwi proces jakim jest pisanie prac

Jak wybrać promotora do pracy dyplomowej

Czy zmiana promotora jest możliwa?

Czasami zdarza się, że student wybrał nieodpowiedniego promotora i konieczna jest zmiana opiekuna naukowego. Oczywiście takie rozwiązanie jest możliwe, jednak cały proces jest dosyć żmudny i zwykle biurokratyczny. Konieczne jest napisanie wniosku i uzasadnienie wyboru promotora, a także rozmowa z nowym opiekunem. Warto zdecydować się na cały proces zmiany promotora w sytuacji, gdy dotychczasowy opiekun:

  • nie kontaktuje się z tobą, nie odpisuje na maile, nie przychodzi na spotkania;
  • nie czyta twojej pracy, ani jej nie sprawdza;
  • wielokrotnie zmienia koncepcję twojej pracy, tematykę lub wymaga ciągłych poprawek, mimo że nie ma do tego podstaw. 

Przed zmianą promotora, warto zastanowić się nad tym, czy lepszym rozwiązaniem nie jest po prostu wybór innego tematu lub zlecenie napisania pracy profesjonalistom. 

Wybór promotora ma ogromne znacznie 

Podsumowując, można stwierdzić, że wybór promotora jest jedną z ważniejszych decyzji w trakcie trwania studiów wyższych. Lepiej nie decydować się na przypadkowego opiekuna naukowego, tylko dokładnie sprawdzić opinie na temat danej osoby. Zła współpraca między studentem i promotorem może skutkować nie tylko stresem i frustracją, ale także brakiem możliwości dokończenia pracy, a tym samym nie uzyskaniem tytułu naukowego.

Podziel się tym

Dodaj komentarz