Przygotowywanie przemówień

28 stycznia, 2016

Przemówienie, przygotowanie przemówień – pomoc w przygotowaniu przemówień na różne okoliczności w różnych językach świata.

Przemówienie to bez wątpienia bardzo ciekawa, ale zarazem trudna do opanowania forma wypowiedzi. Napisane przemówienie aby odnieść pożądany skutek musi być wszakże poprawnie wygłoszone. Jego odpowiednie przygotowanie i zaprezentowanie nierzadko może przekonać do nas lub naszego stanowiska wielu słuchaczy. Każde przemówienie aby odnieść pożądany skutek powinno zawierać kilka istotnych elementów.


Najistotniejsze cechy dobrego przemówienia:

 • Informacja o tym, kto jest adresatem przemówienia oraz powód jego wygłaszania;
 • Odpowiedni do okoliczności ubiór;
 • Wstęp, w którym należy bezpośrednio zwrócić się do adresatów wypowiedzi;
 • Wyraźna artykulacja;
 • Liczne odniesienia do adresatów (słowo pisane kierowane do zamierzonych odbiorców);
 • Wyważona gestykulacja, która wzmacnia siłę przekazu;
 • Odpowiednie do treści środki stylistyczne, jak np.:
  • Metafory;
  • Porównania;
  • Pytania retoryczne;
  • Zdania rozkazujące.
 • Zalecane jest pisanie językiem literackim, bez używania kolokwializmów;
 • Odpowiednie tempo wypowiedzi;
  • Stosowanie pauz;
 • Zaleca się zwięzłe i możliwie proste formułowanie przekazu (w tym przypadku duże znaczenie ma jednak grupa docelowa, do których adresowane jest przemówienie);
  • Utrzymanie kontaktu wzrokowego z słuchaczami;
  • Naturalność wypowiedzi.
 • Trzeba pamiętać o jasnym określeniu celu przemówienia, np.:
  • Deklaracja;
  • Podziękowanie;
  • Prośba.

Oczywiście w związku z tym możliwe jest popełnienie szeregu bardziej lub mniej znaczących błędów, wpadek, które w zależności od ich wagi przyczynią się najprawdopodobniej do pogorszenia odbioru nas jako prelegenta bądź sprawy którą przedstawiamy. Z tego właśnie powodu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Specjalizujemy się w pisaniu przemówień na każdą okoliczność. Mogą to być przemówienia okolicznościowe w formie podziękowań, życzeń, ogłoszeń itp.


Nasza oferta (przygotowanie przemówień) obejmuje:

 • Napisanie treści przemówienia;
  • Treść przemówienia jest spersonalizowana, tj. adekwatna do przedstawionej przez Klienta sytuacji, okoliczności w jakiej ma być zaprezentowane, charakterystyki odbiorców.
 • Ocena przygotowanego przemówienia (audyt);
  • Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze czynniki dobrego przemówienia (adresat, adekwatność do okoliczności, użyte środki stylistyczne, cel itp.);
  • Przygotowujemy i wysyłamy raport oceniający przemówienie. Dla lepszej przejrzystości dla Klienta stosujemy wskaźniki liczbowe.
 • Poprawa już istniejącego przemówienia;
  • Poprawa objętościowa;
  • Poprawa, dopracowanie treści (odniesienia, środki wyrazu itp.);
  • Sugestie dotyczące odpowiedniego tempa, gestykulacji itp.
 • Dodanie do treści niezwykle ważnych z punktu widzenia prelegenta informacji wyjaśniających (uzależniamy je do określonej przez Klienta sytuacji, okazji przemówienia);
  • Informacje o dobraniu odpowiedniego ubioru;
  • Informacje wyjaśniające odpowiednią artykulację
   • Informacje odnośnie tego, co podkreślić mocniejszym akcentem
  • Informacje o odpowiednim tempie wypowiedzi
  • Informacje o odpowiedniej gestykulacji
  • Ogólne informacje w jaki sposób należy przemawiać, na co zwrócić szczególna uwagę;
  • Ogólne informacje na temat tego, jak wcześniej się przygotować, by w dniu przemówienia nie mieć tremy.

Jeżeli czeka Państwa wystąpienie przed publicznością i potrzebujecie Państwo oryginalnego tekstu, który zostanie przygotowany specjalnie na Państwa potrzeby, wówczas bardzo dobrze Państwo trafili.  Nasza oferta skierowana jest do bardzo szerokiej grupy osób, można wręcz powiedzieć, że kierujemy ją do wszystkich, z szczególnym uwzględnieniem poniżej wymienionych grup zawodowych.


Nasza oferta skierowana jest w szczególności do:

 • Asystentów zarządów;
 • Członków zarządów;
 • Dyrektorów szkół;
 • Działaczy samorządowych;
 • Kadry kierowniczej;
 • Kadry menadżerskiej;
 • Lekarzy;
 • Nauczycieli;
 • Polityków;
 • Pracowników administracji;
 • Pracowników działu marketingu;
 • Pracowników naukowych;
 • Pracowników public relations;
 • Prawników;
 • Szefów firm;
 • Urzędników;
 • Właścicieli.

Wiemy, że samo wystąpienie publiczne może być bardzo stresogenne a jeszcze dodatkowo należy przygotować (napisać) odpowiedni do okazji tekst i pamiętać o wielu wpływających na odbiór wystąpienia szczegółach. Jeżeli spadła na Państwo ta odpowiedzialność, pozwólcie nam pomóc. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w pisaniu przemówień, jak również w prelekcjach, wystąpieniach publicznych. Wiemy na co zwrócić uwagę i jak przygotować wystąpienie aby odbiorcy z zaciekawieniem słuchali i aby prezentacja była przygotowana w sposób profesjonalny. Dajemy Państwu gwarancję indywidualnego podejścia – zdajemy sobie sprawę, że każda sytuacja (choć być może z pozoru podobna do innych) jest różna. Zapewniamy, że przygotowanie przemówień przez nas stoi na najwyższym poziomie.


Warto wiedzieć: Warto wiedzieć:
 • Przemówienia przygotowujemy według najwyższych standardów i z uwzględnieniem wytycznych Klienta
 • Uwzględniamy szereg czynników mających wpływ na charakter przemówienia (okoliczności przemówienia)
 • Przemówienia mogą być napisane w języku innym jak polski
 • Nie powielamy schematów, do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie
 • Zapewniamy całkowitą anonimowość
 • W zależności od oczekiwań Klienta czas wykonywania powierzonego nam zlecenia może być różny – standardowy, szybki, super szybki, jak również ekspresowy

Inne nasze usługi, które mogą Państwa zainteresować (rozwiń)
Pisanie pracOfertaCennik
PrezentacjeOfertaCennik
BadaniaOfertaCennik
PrzemówieniaOfertaCennik
TłumaczeniaOfertaCennik
KorektyOfertaCennik
Tworzenie stronOfertaCennik
PrzepisywanieOfertaCennik

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań prosimy o kontakt.

Podziel się tym