Przeprowadzanie badań jakościowych

28 stycznia, 2016

Badania jakościowe – kompleksowa usługa

Badania jakościowe – świadczymy usługi w zakresie skonstruowania i przeprowadzania badań jakościowych. Oferta skierowana jest do dość szerokiego grona odbiorców. Nasze doświadczenia z metodologią pozwalają nam zaproponować przeprowadzenie badań jakościowych (lub pomoc w ich przeprowadzeniu) na potrzebny naukowe, np. do artykułu naukowego, pracy zaliczeniowej lub pracy dyplomowej – licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej. Oferujemy również pełny zestaw badań jakościowych dla potrzeb przedsiębiorstwa.

Badania jakościowe koncentrują się na rozpoznaniu opinii oraz postaw zjawisk i procesów (np. procesów rynkowych) oraz na rozpoznaniu sposobów w jaki są postrzegane i interpretowane przez badanych (np. przez konsumentów). Stosowane są w określonych sytuacji np. gdy nie jest konieczność zachowania reprezentatywności wyników, lecz poznanie istoty zjawiska.


Nasza oferta odnośnie badań jakościowych:

 • Przygotowanie badania jakościowego:
  • Analiza literatury, studium przypadku;
  • Opracowanie problemu badań jakościowych;
  • Opracowanie celu badań jakościowych.
 • Przygotowanie koncepcji badań jakościowych:
  • Dobór pytań badawczych oraz hipotez;
  • Dobór teorii naukowej w ramach której ma być przeprowadzone badanie (opcjonalnie);
  • Dobór odpowiedniej próby;
  • Dobór metody badań.
 • Przeprowadzenie badań jakościowych:
  • Przeprowadzenie badania według przyjętych założeń badawczych;
  • Korekty w doborze próby (opcjonalnie).
 • Opracowanie rezultatów przeprowadzonych badań jakościowych:
  • Opracowanie materiałów badawczych;
   • Opracowanie wyników badań.
  • Weryfikacja hipotez;
  • Interpretacja wyników badań;
  • Sformułowanie wniosków;
   • Wnioski poznawcze i wnioski utylitarne (opcjonalnie).
  • Sformułowanie refleksji i postulatów dotyczących zrealizowanych badań.

Stosowanie metod jakościowych bardzo często niejako wymusza podejmowanie kwalifikacji opisywanych postaw czy też zjawisk w sposób zakładający użycie metod statystycznych. Z tego powodu dość często dla lepszego zobrazowania badanego zjawiska używa się zarówno metod jakościowych jak i ilościowych. Nasze podejście w tej kwestii jest w większości uzależnione od charakteru zlecenia oraz woli i oczekiwań Klienta.


Warto wiedzieć: Warto wiedzieć:
 • Badania jakościowe mogą być przygotowane w języku innym jak polski
 • Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość
 • Nieustannie kontrolujemy i polepszamy techniki sprawdzające jakość otrzymywanych danych
 • W zależności od charakteru zlecenia możemy przeprowadzić tzw. badania ilościowe lub analizy jakościowe, czasem konieczne jest połączenie obu tych podejść (podejście ilościowo-jakościowe)

Inne nasze usługi, które mogą Państwa zainteresować (rozwiń)
Pisanie pracOfertaCennik
PrezentacjeOfertaCennik
BadaniaOfertaCennik
PrzemówieniaOfertaCennik
TłumaczeniaOfertaCennik
KorektyOfertaCennik
Tworzenie stronOfertaCennik
PrzepisywanieOfertaCennik

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań prosimy o kontakt.

Podziel się tym