Przeprowadzanie badań ilościowych

28 stycznia, 2016

Badania ilościowe jako jedna z form badań

Badania ilościowe – świadczymy usługi w zakresie skonstruowania i przeprowadzania badań ilościowych. Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Nasze doświadczenia z metodologią pozwalają nam zaproponować przeprowadzenie badań ilościowych (lub pomoc w ich przeprowadzeniu) na potrzebny naukowe, np. do artykułów naukowych, prac zaliczeniowych i dyplomowych – licencjackich, magisterskich, doktorskich. Oferujemy również pełny zestaw badań ilościowych dla potrzeby firm.

Badania ilościowe są stosowane w wielu przypadkach, głównie aby na podstawie badania przeprowadzonego na pewnej próbie, wnioskować o populacji odpowiednio większej, jak ta próba. Jest to doskonały sposób, aby relatywnie niewielkim kosztem (badana jest tylko grupa osób a nie cała populacja) uzyskać interesujące nas informacje. Wnioskowanie pozwala uchwycić nie tylko szacunki liczbowe dla populacji, ale także określić błąd statystyczny jakim badanie jest obarczone.


Nasza oferta odnośnie badań ilościowych:

 • Przygotowanie badania ilościowego:
  • Analiza dostępnej literatury, lub studium przypadku;
  • Opracowanie problemu badań;
  • Opracowanie celu badań.
 • Przygotowanie koncepcji badań ilościowych:
  • Dobór odpowiednich pytań badawczych oraz hipotez;
  • Dobór odpowiedniej teorii naukowej, w ramach której mają być przeprowadzone badania (opcjonalnie);
  • Dobór próby badawczej;
  • Dobranie odpowiedniej metody badań.
 • Przeprowadzenie badań ilościowych:
  • Według przyjętych założeń badawczych;
  • Korekty w doborze próby (w razie konieczności).
 • Opracowanie rezultatów przeprowadzonych badań ilościowych:
  • Opracowanie statystyczne materiałów badawczych;
   • Odpowiednie skonstruowanie tabel, wykresów;
  • Opracowanie wyników badań;
  • Weryfikacja hipotez;
  • Interpretacja wyników badań;
  • Sformułowanie wniosków;
   • Wnioski poznawcze oraz wnioski utylitarne (jeżeli dotyczy);
  • Sformułowanie refleksji i postulatów dotyczących zrealizowanych badań.

Podczas stosowania metod jakościowych bardzo często podejmowane są próby kwalifikacji opisywanych postaw czy też zjawisk w sposób zakładający użycie analiz statystycznych. Z tego powodu często dla lepszego zobrazowania badanego zjawiska używa się zarówno metody jakościowe jak i ilościowe. Nasze podejście w tej kwestii uzależniamy od od charakteru zlecenia i woli oraz oczekiwań Klienta.


Warto wiedzieć: Warto wiedzieć:
 • Badania ilościowe mogą być przygotowane w języku innym jak polski
 • Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość
 • Nieustannie kontrolujemy i polepszamy techniki sprawdzające jakość otrzymywanych danych
 • W zależności od charakteru zlecenia możemy przeprowadzić tzw. badania ilościowe lub analizy jakościowe, czasem konieczne jest połączenie obu tych podejść (podejście ilościowo-jakościowe)

Inne nasze usługi, które mogą Państwa zainteresować (rozwiń)
Pisanie pracOfertaCennik
PrezentacjeOfertaCennik
BadaniaOfertaCennik
PrzemówieniaOfertaCennik
TłumaczeniaOfertaCennik
KorektyOfertaCennik
Tworzenie stronOfertaCennik
PrzepisywanieOfertaCennik

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań prosimy o kontakt.

Podziel się tym