Formatowanie pracy licencjackiej – najważniejsze zasady podczas pisania pracy licencjackiej

Napisanie pracy dyplomowej jest ogromnym wyzwaniem, które wymaga sporo zapału, wiedzy i ciężkiej pracy. Do stworzenia idealnej pracy licencjackiej konieczne jest także posiadanie informacji o tym, jak należy ją sformatować. W końcu nawet najlepiej napisana praca może zostać gorzej oceniona przez sprawy techniczne, wygląd i estetykę. 

Formatowanie pracy licencjackiej – podstawowe informacje

Formatowanie pracy licencjackiej jest jednym z ważnych elementów tworzenia swojego kompletnego tekstu dyplomowego. Najczęściej większość osób zabiera się za to na samym końcu, gdy pozostało niewiele czasu do oddania pracy. Dobrą praktyką jest zapoznanie się z informacjami o tym, jak sformatować pracę licencjacką wcześniej, jeszcze na etapie tworzenia rozdziałów teoretycznych lub badawczych. Sporo czasu zabiera zwykle poprawne sformatowanie tabel i wykresów, dlatego lepiej już od początku robić to poprawnie, aby później nie było konieczności wykonywania wszystkiego od nowa. 

Jak sformatować pracę licencjacką, aby została oceniona wysoko?

Wielu studentów zastanawia się nad tym, jak sformatować pracę licencjacką w Wordzie i co zrobić, aby prezentowała się ona naprawdę estetycznie. Dobrze pamiętać o tym, że zwykle każda uczelnia (a nawet każdy wydział) mogą mieć odrębne zasady, dotyczące formatowania. W większości przypadków najważniejsze reguły to:

  • praca powinna być napisana czcionką Times New Roman 12;
  • odstępy między wierszami powinny wynosić 1,5;
  • tekst powinien być wyjustowany (wyrównany);
  • każdy przypis powinien zawierać informacje o autorze, nazwie książki lub czasopisma, nazwie wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, a także strony (zwłaszcza, jeśli zamieszczony został cytat);
  • bibliografia powinna być ułożona w porządku alfabetycznym, a wyznacznikiem mają być nazwiska autorów. 

Spore znaczenie w kontekście oceny pracy dyplomowej mają również estetyka, czytelność i ortografia. Teoretycznie takie błędy, niezwiązane z samą tematyką pracy, nie powinny wpłynąć na ocenę, jednak w rzeczywistości recenzenci zwracają na to uwagę. Dobrym rozwiązaniem jest więc dokładna korekta licencjatu po jego napisaniu. W ten sposób można sprawdzić, czy w pracy nie ma błędów logicznych, gramatycznych i ortograficznych. 

Formatowanie pracy licencjackiej - najważniejsze zasady podczas pisania pracy licencjackiej

Praca licencjacka – czcionka i marginesy 

Najczęściej uczelnie wymagają szeryfowej czcionki Times New Roman, ponieważ jest ona oficjalna i elegancka, a także świetnie prezentuje się w pracach dyplomowych. Bardzo rzadko zdarza się, aby dany wydział miał w swoich zaleceniach podaną inną czcionkę. Jeśli chodzi o marginesy, to sprawa jest bardziej złożona. Bardzo popularne jest następujące ułożenie marginesów:

  • lewy – 3,5 centymetra;
  • prawy – 2,5 centymetra;
  • górny – 2,5 centymetra;
  • dolny – 2,5 centymetra. 

W niektórych przypadkach zalecane są jednak marginesy lustrzane, czyli takie, które są swoim lustrzanym odbiciem. W tym wypadku prawy i lewy margines powinny mieć po 3,5 centymetra, a dolny i górny po 2,5 centymetra. Warto jednak pamiętać o tym, że czasami uczelnie wymagają innych wartości. 

Wygląd pracy licencjackiej ma znacznie – zaufaj specjalistom

Samodzielne przygotowanie pracy licencjackiej to naprawdę spore wyzwanie, zwłaszcza w przypadku studentów, którzy łączą naukę z pracą zawodową. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie pisania pracy licencjackiej specjalistom, posiadającym wieloletnie doświadczenie nie tylko w pisaniu prac, ale także dostosowywaniu ich wyglądu do wymagań uczelni. W ten sposób nie ma problemu ze stworzeniem rozdziałów teoretycznych i praktycznych, sformatowaniem swojej pracy oraz poprawnym stworzeniem przypisów oraz bibliografii. Innym rozwiązaniem, odpowiednim dla studentów, którzy już napisali swoją pracę, jest przesłanie jej do profesjonalnej korekty. W ten sposób sprawdzona zostanie poprawność pracy i formatowanie. Jeśli poszukujesz pomocy w pisaniu pracy lub korekcie już gotowego tekstu, sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami.

Podziel się tym

Dodaj komentarz