Jak przygotować badanie do pracy magisterskiej?

Na wielu kierunkach studiów, zwłaszcza społecznych i ścisłych, konieczne jest przeprowadzenie badania do pracy magisterskiej. Zadanie to jest trudne i wymagające, ponieważ opiera się na wielu etapach oraz znajomości programów statystycznych. Jak opracować badania do pracy magisterskiej i kiedy warto skorzystać z pomocy?

Badania do pracy magisterskiej krok po kroku

Na kierunkach takich jak psychologia, zarządzanie, socjologia, czy marketing wymagane jest przeprowadzenie badań do swojej pracy magisterskiej. Na podstawie wyników tych analiz konieczne jest stworzenie wniosków, a czasami także rekomendacji (na przykład do zakładu pracy lub punktu usługowego). Można wyróżnić dwa główne rodzaje badań, tj. ilościowe i jakościowe. Pierwszy z nich wymaga twardych danych, a więc wyników ankiet lub kwestionariuszy psychologicznych oraz obliczenia zmiennych statystycznych. Z kolei badania jakościowe mogą opierać się na studium przypadku, obserwacji lub wywiadach, a następnie wysunięciu własnych wniosków. Zwykle studenci decydują się na metodę ilościową. Jak przeprowadzić badania do pracy magisterskiej krok po kroku? Poszczególne etapy prezentują się następująco:

  • sformułowanie problemu badawczego oraz pytań badawczych;
  • stworzenie hipotez badawczych, które mogą, ale nie muszą, zostać potwierdzone po analizach;
  • skorzystanie z gotowych kwestionariuszy (ma to szczególne znaczenie w psychologii i socjologii) lub opracowanie własnych ankiet;
  • wybór grupy osób badanych i przesłanie do nich ankiet (drogą elektroniczną) lub zebranie odpowiedzi na miejscu (na przykład w pracy);
  • wprowadzenie danych ilościowych do programu statystycznego;
  • obliczenie potrzebnych zmiennych statystycznych, na przykład średniej, mediany, rozkładu normalnego i innych;
  • przeanalizowanie swoich wyników i sprawdzenie, czy można odpowiedzieć na pytania badawcze oraz potwierdzić hipotezy;
  • stworzenie listy wniosków i rekomendacji. 

Można więc uznać, że przeprowadzenie badań to proces bardzo czasochłonny i złożony. 

Jak przygotować badanie do pracy magisterskiej

Jak opracować badania do pracy magisterskiej?

Czasami zdarza się, że grupa studentów zbiera wyniki w jednym miejscu, na przykład w tym samym zakładzie pracy, a potem wspólnie wprowadza dane do jednego arkusza kalkulacyjnego. Następnie każda osoba korzysta z danych i wyciąga własne wnioski. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza proces pisania prac magisterskich. Inne osoby decydują się na przeprowadzenie ankiet przez Internet, na przykład na losowej próbie pracowników korporacji, studentów medycyny lub kosmetyczek. Rozdział badawczy należy przygotować bardzo starannie i rzetelnie, ponieważ na obronie pracy magisterskiej zawsze padają pytania o metodologię badań, wyniki oraz wnioski. Kiedy zacząć przygotowywać rozdział badawczy? Tak naprawdę można to zrobić na samym początku, jeszcze przed stworzeniem teoretycznych części. Takie rozwiązanie sprawia, że później jest więcej czasu na dopracowanie całej pracy. Inną opcją podczas pisania prac jest przygotowanie rozdziału badawczego na sam koniec, jednak zwykle to właśnie przed obroną jest najmniej czasu, a jak już zostało wspomniane metodologia badań i wyniki są dokładnie sprawdzane przez recenzentów. 

Badanie do pracy magisterskiej – skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Czasami samodzielne przeprowadzenie badań nie jest możliwe, na przykład z braku czasu lub konieczności godzenia nauki z pracą zawodową. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad tym, jak zrobić badania do pracy magisterskiej, zdecyduj się na współpracę z profesjonalistami. Pomożemy ci zarówno w napisaniu rozdziałów teoretycznych, jak i metodologicznych, a także w przeprowadzeniu badań i wyciągnięciu wniosków z analiz. Twoim zadaniem będzie tylko przeczytanie poszczególnych rozdziałów i zapoznanie się z wynikami. Współpracując z nami, możesz mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane rzetelnie i skrupulatnie, a w pracy nie pojawią się żadne błędy. W ten sposób uzyskasz świetną ocenę za pracę i obronę, a także zdobędziesz dobrą opinię wśród kadry na uczelni oraz swojego promotora.

Podziel się tym

Dodaj komentarz