Jak napisać pracę doktorską z literaturoznawstwa?

Jak napisać pracę doktorską z literaturoznawstwa?

Literaturoznawstwo to szczególnie precyzyjna dziedzina nauk humanistycznych, bowiem wymaga od doktorantów nie tylko znajomości przedmiotowej literatury, ale zdolności do krytycznej jej analizy. Jest to dziedzina, w której przede wszystkim analizie poddawane są utwory literackie w różnorodnym, choć głównie historycznym, odniesieniu w ich zawartościach. Studia z literaturoznawstwa prowadzą jedynie 4 uczelnie publiczne, a więc od studentów i doktorantów oczekuje się szczególnego świadectwa dojrzałości do posługiwania się zdobytym tytułem. Studenci tego kierunku na III poziomie edukacji akademickiej muszą wobec tego pochwalić się wyjątkową kreatywnością przed opiekunami doktoratu, a w istocie nie zawsze posiadają ku temu predyspozycje, możliwości lub czas, mimo, że cały okres studiów przebyli w należytej aktywności i działalności dydaktycznej.

Praca doktorska z literaturoznawstwa obejmować powinna analizę literatury polskiej lub zagranicznej, współczesnej bądź dawnej, a więc zakres pozwala na swobodny wybór tematu, ale jednocześnie często stanowi problem kwestii wyboru jednolitego tematu. Ponadto, należy wskazać, że praca doktorska musi być napisana według ścisłych wytycznych uczelni w zakresie merytorycznym i redakcyjnym, a dla wielu doktorantów to dodatkowy problem, bo regulacje uczelni są zwykle zawiłe, wielostronicowe i trudno w nich odnaleźć miejsce na dowolność czy własny styl.

Praca doktorska – literaturoznawstwo to trudny kierunek

Literaturoznawstwo nie jest kierunkiem dla wszystkich, to trzeba lubić podobnie, jak informatykę, bo to kierunek skrajnie humanistyczny i jednostajny, nie ma w nim dynamicznych zwrotów, ale żmudna praca z rozumieniem tekstów literackich. Jest to kierunek związany z teoretyzowaniem literatury w obrębie głównych i pobocznych prądów literackich, a po jego ukończeniu doktorant może na tej samej lub innej uczelni prowadzić pracę dydaktyczną bądź naukową. W świetle takiego rozwoju spraw, napisanie pracy doktorskiej na wysokim poziomie jest celem prestiżowym i ambicjonalnym, więc podejście do procesu jej tworzenia musi być ze wszech miar poważne. Jest to zadanie niełatwe, wymaga wiele samodyscypliny i odpowiedzialności oraz systematyczności, a więc elementu najbardziej czasochłonnego.

Pisząc pracę doktorant może i powinien konsultować się z promotorem, opiekunem doktoratu, jednak spotkania te mają zwykle charakter doradczy nić stymulujący czy zaradczy, a więc większość pracy musi wykonać student sam. Sam fakt, że są to studia III stopnia już zobowiązuje do wytężonej pracy, ale także do jej efektów na wysokim poziomie. W pracy doktorskiej należy połączyć teorię z częścią badawczą, którą w tym przypadku może stanowić analiza tekstów i wnioski wyciągnięte na jej podstawie. Dlatego, że analiza dotyczy tekstów literackich, należy z nimi się najpierw zapoznać w dogłębny sposób, a to może stanowić trudność organizacyjną dla wielu osób, zważywszy na to, że studia III stopnia najczęściej nie są jedynym zajęciem w ciągu dnia, które doktorant ma wśród obowiązków.

Pisanie pracy rozpocząć należy od pomysłu na oryginalną przestrzeń badawczą i nietypowe przedstawienie dotychczasowej wiedzy w części teoretycznej. Wszystko musi zostać poparte pozycjami źródłowymi i zasygnalizowane w bibliografii, która na podstawie przypisów musi zostać zredagowana w sposób zgodny z wytycznymi uczelni. W pracy doktorskiej nie ma miejsca na dowolność w tym zakresie, podobnie jak układu całego opracowania. Często zdarza się tak, że elementów koniecznych jest tak wiele, że doktorant nie potrafi się skupić na pracy badawczej, która także musi przebiegać według konkretnego planu. Dlatego czasami warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego, aby nie doszło do niezaplanowanych opóźnień w realizacjach poszczególnych etapów. Właściwe dopilnowanie wszystkich spraw technicznych oraz spełnienie wytycznych prac doktoranckich wpływają na postrzeganie ogólnej pracy doktoranta i wpływają na końcowy efekt jego pracy, a tym samym mogą mieć znaczenie w kontekście oceny końcowej.

Tematy prac doktorskich – literaturoznawstwo

Temat pracy jest wypadkową pomysłu doktoranta na pracę naukową, jednak musi on, jak wszystkie elementy pracy, spełniać konkretne wymagania i ma swoją funkcjonalność. Powinien on zwiastować zawartość pracy, ale także sygnalizować podjęty w analizie problem badawczy. Literaturoznawstwo swoim zakresem obejmuje tak szeroką problematykę literacką, że tematy prac doktorskich mogą dotyczyć zarówno współczesnych, jak i przeszłych problemów, a więc może to być analiza kontaktu językowego epok w poszczególnych utworach, wartości kazań w utworach literackich czy konkretnego zjawiska społecznego w wybranej twórczości.

Wybór tematu musi być uzasadniony nie tylko zainteresowaniami i umiejętnością podejścia do problemu, ale także dostępnością do wymaganej literatury i wywodów naukowych. Ustalenie tematu do dopiero początek, ale równie trudny, jak cały proces jej tworzenia i równie ważny, jak część teoretyczna czy badawcza. Jeśli doktorant ma problem z którymkolwiek etapem wywodu naukowego, nawet z wyborem jego tematu, szkoda by tracił czas na wymyślanie bez końca, bo każdy dzień może zostać spożytkowany na przydatniejszych zawodowo i naukowo czynnościach. Warto więc sięgnąć po wsparcie zewnętrzne, nawet jeśli miałoby dotyczyć wyboru tematu, literatury czy korekty już poczynionych postępów.

Jak napisać pracę doktorską z literaturoznawstwa

Praca doktorska literaturoznawstwo – tematy przykładowe

Przykładowe tematy prac doktorskich na kierunku literaturoznawstwo można podzielić na te, dotyczące konkretnych dzieł, korelujące tematyką z innymi problemami bądź innymi dziedzinami. Wobec tego mogą to być na przykład wątki przewijające się w twórczości obranego pisarza, syndrom społecznego niepokoju w twórczości wyrażanej językiem starożytnej bądź związek literatury z ekonomią. Tego typu powiązania tematów, rodzajów twórczości, dziedzin lub epok wymagają jednak szczególnej znajomości wielu dzieł literackich, pomysłu na wykazanie podjętego problemu, a więc wielu godzin spędzonych z książkami i aprobaty dla obranego kierunku działania przez opiekuna doktoratu.

Przed przystąpieniem do wyboru konkretnego tematu doktorant musi sprawdzić czy wcześniej w tym samym obszarze nie było już publikowanych zbyt wielu prac naukowych, bo wówczas okazać się on może nieatrakcyjny, mało prestiżowy bądź zagrażający popełnieniem plagiatu. Zwykle najlepiej wybierać tematy, które odpowiadają albo potrzebom dziedziny literaturoznawstwo, osobistym potrzebom doktoranta bądź jego uczelni, ale też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na analizę, która w toku przewodu doktoranckiego będzie prowadzona. W każdej sytuacji może pomóc w wyborze opiekun, jednak jego kreatywność także może zostać wykorzystywana przez wielu innych doktorantów i nie ma pewności czy wcześniej podobny zakres nie był już poruszany. Dlatego, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z osób postronnych, które nie uczestniczą bezpośrednio w relacjach na uczelni doktoranta.

Przykładowa praca doktorska z literaturoznawstwa – gdzie szukać pomocy?

Doktorant, mimo wszelakiej pomocy ze strony władz uczelni, musi w momencie pisania pracy wykazać się samodzielnością. Istnieją ogólne wytyczne uczelni, jednorodne dla wszystkich studentów, jednak w toku prac nad rozprawą naukową rodzi się wiele niejasności i powstaje mnóstwo pytań, na które na bieżąco często trudno uzyskać odpowiedź. Ponadto, w tym samym czasie tę samą pracę badawczą może wykonywać wiele osób i powstaje problem z dotarciem do przedmiotowej literatury, która jest niezbędna w formułowaniu każdej części pracy. Wówczas nie ma czasu na rezerwację wymaganych pozycji literackich czy analizę tekstów w uczelnianej bibliotece, bo promotor wymaga terminowości, a życie zawodowe i prywatne musi toczyć się jak zawsze. Dlatego warto poszukać pomocy tam, gdzie są utrzymane wszystkie warunki prawidłowego napisania i terminowego oddawania każdych części pracy doktorskiej, a więc gdzie doktorant ma gwarancję rzetelnego i profesjonalnego podejścia do sprawy. Dla niego jest to jeden z etapów w życiu, kolejna życiowa rola i zawód przyszłości dzięki uzyskanemu tytułowi, ale przede wszystkim dodatkowy obowiązek, który nastał w jego życiu wraz z decyzją o doktoracie.

Dla osób, które zajmują się pisaniem i redagowaniem prac jest to czynność, którą w sposób profesjonalny wykonują jako główne zajęcie i swój czas przeznaczają wyłącznie na realizację zlecenia doktoranta. Znają one tendencje i trendy w zakresie pisania prac, potrafią ocenić właściwość tematu, pomóc w analizie czy dokonać korekty opracowania.  Jest to często najlepsze rozwiązanie w sytuacji braku czasu, koncepcji czy choćby nienajlepszych predyspozycji redaktorskich. Jeśli szukacie Państwo profesjonalnej firmy, zajmującej się tworzeniem prac i ich korektą, sprawdźcie naszą stronę i zapoznajcie się z naszymi usługami. Wystarczy pierwszy kontakt i akceptacja wzajemnych zasad współpracy, aby ze spokojem realizować kolejne wytyczne opiekuna doktoratu.

Jak napisać pracę doktorską z literaturoznawstwa?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z literaturoznawstwa. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz