Jak napisać pracę doktorską z nauk o bezpieczeństwie?

Jak napisać pracę doktorską z nauk o bezpieczeństwie?

Nauki o bezpieczeństwie jest coraz chętniej wybieranym kierunkiem ze względu na jego rozwojowość, a więc na zabezpieczenie stałości zatrudnienia zarówno na polskich uczelniach, jak i poza nimi. Bezpieczeństwo jest szerokim pojęciem od obszaru zdrowotnego, poprzez prawa człowieka, aż po zawodowe, więc odniesień do problematyki naukowej może być wiele. Jest to rodzaj kierunku z grupy ochrony i bezpieczeństwa, a więc zakres tematyczny zajęć obejmuje zarówno prawa konstytucyjne, jak i te dedykowane, powstałe w oparciu o Konstytucję. Dotyczą funkcjonowania, bezpieczeństwa, obowiązków i wolności człowieka, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym, więc jest to obszar ciekawych zagadnień i daje szerokie możliwości badawcze. Jest to kierunek humanistyczny, a więc badania mają charakter jakościowy, a ich wyniki przedstawiane są w formie opisowej.

Studiowanie na tym kierunku wymaga szczególnej percepcji w obszarach humanistycznych, bowiem jest on powiązany z wieloma innymi dziedzinami naukowymi tego rodzaju. W związku z tym, że jest to dyscyplina młoda, istnieje przestrzeń do ciekawych badań, bowiem niewielka dotąd popularność tego kierunku pozwala na wybór problemu, który jeszcze nie został zbadany.

Tematy prac doktorskich – nauki o bezpieczeństwie

Należy powiązać rozwój nauk o bezpieczeństwie z zapotrzebowaniem społecznym w tym zakresie. Coraz większa świadomość wielu środowisk zawodowych, działalność organizacji pozarządowych oraz zainteresowanie osób prywatnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, osobistego, społecznego, militarnego, spowodowały konieczność zgłębiania wiedzy w tym zakresie i to stworzyło przestrzeń do rozważań naukowych. Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że doktoranci kierunku nauk o bezpieczeństwie mają zdecydowanie większe pole do działania niż na innych kierunkach, a wybór tematu pozwala na większą dowolność. Nie jest to jednoznaczne z łatwością określenia tematu rozprawy doktorskiej, dlatego do tej czynności należy przystąpić ze szczególną dbałością o stronę merytoryczną w zakresie wartości poznawczej. Doktorant na każdym niemalże kierunku ma problem z wyborem tematu, a zakres dziedziny, jaką jest bezpieczeństwo daje wiele możliwości poznania i zbadania obranego problemu, tym bardziej wybór ten jest trudny.

Tematy prac doktoranckich powinny być wypadkową kierunku, w którym doktorant pogłębia swoją wiedzę, ale ich wybór dla wielu stanowi duże wyzwanie, a na kierunku bezpieczeństwo zainteresowania naukowe doktoranta mogą dotyczyć nawet szczegółowego wycinka całego zagadnienia, jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne, informacyjne, zdrowotne, ale również szerszego, jak bezpieczeństwo narodowe czy międzynarodowe. Najłatwiej wyszukać konkretnego pomysłu na temat pracy doktorskiej z bezpieczeństwa wpisując pomocne hasła w wyszukiwarkę internetową, ale pomysł ten zagrożony jest powielaniem i pozbawiony oryginalnością pochodzącą z kreatywności doktoranta. Najpewniej więc uda się stworzyć i opracować temat z pomocą specjalistów, którzy sprawdzą atrakcyjność, popularność i przydatność wielu propozycji tematu i pomogą wybrać ten jedyny, gwarantujący stworzenie ciekawego opracowania naukowego.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o bezpieczeństwie

Praca doktorska bezpieczeństwo – przykład badań

Projekt badawczy powinien być na studiach III stopnia przeprowadzony ze szczególną wnikliwością, a doktorant powinien z wyjątkowym zaangażowaniem doprowadzić do poznania obszaru dotychczasowej niewiedzy. Wobec tego badania muszą zostać poparte analizą dotychczasowej wiedzy w przedmiotowym temacie, ale także w obszarze tej dyscypliny doktorant musi doprowadzić do rozwiązania problemu w sposób oryginalny i rzetelny. Opracowanie doktorskie musi dodatkowo nosić znamiona rozprawy naukowej, a więc musi zostać poparte faktami i badaniami, które doktorant przeprowadził wśród obranej populacji bądź w wyniku analizy dotychczas zebranych dowodów naukowych.

Zwykle doktorat z bezpieczeństwa obejmuje oprócz pracy badawczej również udział w konferencjach naukowych, pracę w kole naukowym czy staż krajowy, a więc oprócz dodatkowych obowiązków jest to dobre przygotowanie do pracy badawczej. Powinny to być badania ze szczególnym poziomem wnikliwości z uwzględnieniem problemów poruszanych w  monografii oraz badań ankietowych, wywiadów uczestniczących bądź obserwacji. Podejmując prace badawcze w rozdziale metodologicznym należy uwzględnić opis badań własnych, a następnie dokonać ich analizę. Badania mogą wobec tego dotyczyć  ustalenia faktów, dotychczas nie stwierdzonych, ale uzyskanych za pomocą nowatorskiego projektu badawczego.

Temat pracy doktorskiej nauk o bezpieczeństwie – gdzie szukać pomocy w napisaniu pracy?

Pomocy w napisaniu pracy można szukać wśród wyspecjalizowanych zespołów redaktorów, nawet wówczas, gdy doktorant posiada wystarczające zasoby osobiste, bo wsparcie przy takim nakładzie pracy jest niemalże konieczne. Oczywiście w pierwszej kolejności doktorant musi być przekonany, że posiada chęć współpracy i jego zaplecze intelektualne pozwala na przejęcie inicjatywy w opracowaniu doktoratu, ale skorzystanie ze wsparcia na kolejnych etapach pracy jest nieocenioną pomocą. Często udaje się opracować koncepcję pracy lub dokonać analizy dotychczasowego dorobku naukowego, ale codzienne obowiązki czasami wykluczają techniczne zorganizowanie badań czy nawet zebranie odpowiedniej próby badawczej.

Nie warto poszukiwać wówczas wsparcia na własną rękę, bo może to wpłynąć na poziom naukowy pracy i pogorszy współpracę z opiekunem doktoratu oraz postrzeganie doktoranta przez władze uczelni. Wówczas najlepiej skontaktować się z profesjonalną firmą, która nie tylko pomoże Państwu w wyborze tematu, ale także w stworzeniu konspektu, a później poszczególnych etapów pracy doktorskiej. Istnieje również możliwość korekty już napisanych tekstów bądź realizacja tylko części teoretycznej bądź badawczej. Najwięcej jednak można omówić w trakcie kontaktu osobistego, dlatego zapraszamy Państwa do sprawdzenia naszej oferty oraz oczekujemy na kontakt.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o bezpieczeństwie?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z nauk i bezpieczeństwie. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz