Jak napisać pracę doktorską z historii?

Jak napisać pracę doktorską z historii?

Historia to kierunek, który studiują pasjonaci, ale też osoby obdarzone umysłem ścisłym, bo wymaga niezwykłej precyzji korelacji zdarzeń, dat oraz kluczowych postaci. Wobec tego praca doktorancka z tej dziedziny musi mieć charakter naukowy. Studiowanie na tym kierunku związane jest, a wręcz wymaga od doktoranta, gromadzenia materiału faktograficznego, analizy i syntezy danych, sprawdzania poprawności twierdzeń i wniosków z przeprowadzo­nych badań, które stanowią podstawę jego kształcenia na wybranym kierunku. Studiowanie na tym kierunku wymaga szczególnej percepcji w obszarach humanistycznych i ścisłych, a rozumienie czasów zamierzchłych pozwala na lepszą ocenę rzeczywistości i w zasadzie tego wymaga się od doktoranta. Studiowanie na III poziomie edukacji wyższej wymaga dogłębnych ekspertyz, od starych zapisków, zabytkowych budowli, aż po branie udziału w archeologicznych wykopaliskach lub niesienia pomocy w datowaniu naznaczonych zębem czasu przedmiotach, a więc oprócz pisemnej pracy badawczej, doktorant musi aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez uczelnię.

Tematy prac doktorskich – historia

Doktorant na każdym niemalże kierunku ma problem z wyborem tematu, a zakres dziedziny, jaką jest historia daje wiele możliwości poznania i zbadania obranego problemu, tym bardziej wybór ten jest trudny. Historia jest obszarem ściśle określonym w przestrzeni czasowej, ale jest wiele obszarów, które można skorelować z obecną rzeczywistością lub odnieść do problemów teraźniejszości. Praca naukowa z historii powinna być związana z działalnością pozauczelnianą doktoranta, bo ma charakter wyjątkowych doświadczeń i nie wszyscy posiadają predyspozycje do badania historii w odniesieniu do otaczającej ich rzeczywistości. Tematy prac doktoranckich powinny być wypadkową kierunku, w którym doktorant pogłębia swoją wiedzę, ale ich wybór dla wielu stanowi duże wyzwanie. Niekoniecznie dlatego, że nie wiedzą o czym ma traktować ich rozprawa, ale dlatego, że obszar poznania jest rozległy, a temat pracy nie powinien być powielany.

W kontekście wyboru tematu doktoratu duże znaczenie mają również zainteresowania i związek z pracą zawodową doktoranta. Przykładowo tematy prac doktoranckich z historii starożytnej będą zupełnie inne niż w przypadku historii kultury nowożytnej. Najłatwiej posiłkować się pomocą internetową, ale istnieje zagrożenie powielaniem problematyki badawczej, więc warto posłużyć się w tym względzie własną kreatywnością, jednak jeśli z jakiegokolwiek powodu brakuje zasobów osobistych, najpewniej rezultat osiągnie się korzystając z pomocy specjalistów. Oni sprawdzą, które tematy są najpopularniejsze, najczęściej wybierane i określą obszar unikalny, być może trudniejszy do zbadania, ale podnoszący poziom pracy doktoranta. Warto zdecydować się na temat zupełnie inny, bardziej nowatorski, a korzystanie w tym względzie z pomocy zewnętrznej nie umniejsza wartości doktoranta ani poziomowi jego pracy.

Jak napisać pracę doktorską z historii

Praca doktorska historia – przykład badań

Praca na studiach III stopnia z historii musi nosić znamiona rozprawy naukowej, a więc musi zostać poparta faktami i badaniami, które doktorant przeprowadził. Badania muszą zawierać logiczne wnioski, do których dochodzi się między innymi na podstawie wiedzy o czynach wszystkich, którzy w czasach odległych odegrali mniejsze lub większe role dla potomnych. Dzięki wykładom prowadzonym na studiach doktoranckich, głównie przez wybitnych historyków współczesnych czasów, można właściwie przygotować się do prowadzonych badań. Doktorant może wówczas zrozumieć właściwie dominujące w antropologii kulturowej problemy badawcze, a przy okazji może dowiedzieć się, w jaki sposób można je wykorzystać lub znaleźć własną drogę dotarcia do badanych obszarów.

W każdym przypadku należy jednak utrzymać standardy pracy naukowej. Historia oscyluje wokół wielu różnych dziedzin naukowych,  więc pomysły badawcze mogą być realizowane w różnych obszarach, a przy tym ich wyniki przydatne mogą być w dydaktyce uczelni wyższej. Doktorat i badania z nim związane w dziedzinie historii pomoże w przyszłej pracy naukowej. Podejmując prace badawcze w rozdziale metodologicznym należy uwzględnić opis badań własnych, a następnie dokonać ich analizę. Badania mogą wobec tego dotyczyć  ustalenia faktów, za pomocą których zrekonstruuje się badaną rzeczywistość i wyciągnie konstruktywne wnioski. Przed przeprowadzeniem badań doktorant musi zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem naukowym zawartym w przedmiotowych publikacjach, następnie przystąpić do realizacji wytycznych zawartych w metodologii badań.

Temat pracy doktorskiej historia – gdzie szukać pomocy w napisaniu pracy?

Pomocy w napisaniu pracy należy szukać przede wszystkim w zasobach osobistych, ale jeśli doktorant czuje, że pokłady wiedzy, które posiada nie są w taki sposób zgromadzone, że nie można poddać ich odpowiedniej projekcji, powinien poszukać pomocy w napisaniu pracy. Sam wybór tematu pracy doktorskiej może już być problemem, a dalsze czynności związane ze stworzeniem całej treści pracy i przeprowadzeniem badań, mogą okazać się zbyt angażujące do samodzielnego przeprowadzenia. Wówczas najlepiej skontaktować się z profesjonalną firmą, która nie tylko pomoże Państwu w wyborze tematu, ale także w stworzeniu konspektu, a później poszczególnych etapów pracy doktorskiej. Istnieje również możliwość korekty już napisanych tekstów bądź realizacja tylko części teoretycznej bądź badawczej.

Jeśli nie macie Państwo pomysłu na temat pracy doktorskiej z historii, nie macie czasu na analizę dokonań naukowych innych bądź nie wiecie jak rozpocząć i przeprowadzić badania w wymaganym zakresie, chętnie nasi redaktorzy pomogą w realizacji każdego szczegółu. Najwięcej jednak można omówić w trakcie kontaktu osobistego, dlatego zapraszamy Państwa do sprawdzenia naszej oferty oraz oczekujemy na kontakt.

Jak napisać pracę doktorską z historii?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z historii. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz