Jak napisać pracę doktorską z filozofii?

Jak napisać pracę doktorską z filozofii?

Filozofia to zdecydowanie jeden z kilku najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Dla jednych stanowi inspirację w rozwoju, dla drugich wyzwanie do zgłębiania tajników i zrozumienia jej wpływu na rozwój innych dziedzin nauki. Wydziały filozoficzne wielu uczelni są oblegane przez większą liczbę kandydatów niż przewidują to władze uczelni. Wielu studentów decyduje się na dalsze studia doktoranckie, które często kontynuują na tych samych uczelniach, na których zdobyły tytuł magistra. Należy jednak zaznaczyć, że studia doktorskie z filozofii podlegają specyficznym regulacjom stosowanym na poszczególnych uczelniach, a to różnicuje stopień trudności uzyskania tytułu doktora.

Praca doktorska – filozofia to trudny kierunek

Filozofia jest kierunkiem, po którego ukończeniu od doktoranta wymaga się często publikacji jego rozprawy, a więc przygotowanie do tego etapu musi zostać poprzedzone rzetelnie przeprowadzonym procesem badawczym oraz analizą literatury. Stworzenie pracy doktorskiej z filozofii jest trudnym zadaniem. Wymaga ona wiele samodzielnej pracy, ponieważ promotor bierze jedynie odpowiedzialność za pomoc w kwestiach merytorycznych oraz spełnienie wymogów formalnych, a mimo to oczekiwania promotorów zwykle są dosyć wysokie i doktorant musi odznaczać się wysokim poziomem pracy własnej. Sam fakt, że są to studia III stopnia już zobowiązuje do wytężonej pracy.

W czasie studiów należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które uprawniać będą do przekazywania dalszej wiedzy w ramach kompetencji nauczyciela akademickiego oraz dalszej, samodzielnej pracy naukowej, a więc z takich przedmiotów, jak metodyka dydaktyki filozofii oraz jej praktyka (prowadzenie zajęć). Studia doktoranckie z filozofii trwają 4 lata, a w tym czasie nad pracą doktoranta czuwa opiekun. Praca z opiekunem ogranicza się jednak wyłącznie do wytycznych oraz kontroli postępów, całą pracę poza uczelnią musi zorganizować indywidualnie każdy doktorant. To właśnie wymienione przedmioty przydają się głównie w czasie pisanie pracy na tym kierunku. Zwykle konieczne jest stworzenie pracy, która łączy w sobie koncepcje teoretyczne z badaniami własnymi, a te w przypadku pracy z filozofii muszą nosić znamiona ilościowych, opartych na kwestionariuszach ankietowych bądź też w szczególnych przypadkach – obserwacjach czy eksperymentach.

Najważniejszy jest jednak pomysł na wyjątkową pracę doktorską z filozofii, a to, jak wspomniane zostało wcześniej, kierunek trudny i wymagający. Każdy poruszony  w pracy wątek powinien być poparty literaturą przedmiotu i zasygnalizowany w bibliografii, która musi być zredagowana w stylu wymaganym przez uczelnię. Wobec tego szczegółów, których nie można pominąć w pracy doktorskiej jest tak wiele, że często zdarza się pominięcie choćby najmniej istotnego, ale wymaganego elementu. Dlatego warto skorzystać z wsparcia zewnętrznego, aby nie doszło do wymienionej sytuacji. Studia doktorskie z filozofii zwykle podejmują osoby wcześniej studiujące ten sam kierunek, ale zdarza się, że również te, które studiowały inny kierunek. Wówczas muszą one zaliczyć dodatkowy kurs uzupełniający, co również pochłania cenny czas i jest kolejnym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z pomocy zewnętrznej. Właściwe dopilnowanie wszystkich spraw technicznych oraz spełnienie wytycznych prac doktoranckich wpływają na postrzeganie ogólnej pracy doktoranta i wpływają na końcowy efekt jego pracy, a tym samym mogą mieć znaczenie w kontekście oceny końcowej.

Tematy prac doktorskich – filozofia

Jak napisać pracę doktorską z filozofii? Problematyka filozofii dotyczy niematerialnych elementów życia ludzkiego, a więc są to jednocześnie trudne do jednoznacznego określenia aspekty badawcze. Pokrewne zagadnienie etyki, moralności czy religii stanowią również nienamacalne przedmioty badań, obszary dociekań naukowych. Zaczynając pracę doktorską przede wszystkim należy zacząć od wyboru odpowiedniego tematu. Powinien być on dopasowany do możliwości doktoranta nie tylko w zakresie percepcji, ale także możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz aktywnościach dodatkowych.

Temat pracy zwykle powinien wynikać z zainteresowania doktoranta konkretnym obszarem poznawczym bądź z potrzeby naukowej zbadania właśnie tego problemu. Prace doktorskie z filozofii są jednak pisane nie od dziś i pomysły na unikalne tematy szybko się wyczerpują. Właściwie określony zakres pracy doktorskiej często świadczy o podejściu doktoranta do problematyki badawczej oraz wskazuje na poziom merytoryczny pracy. Dlatego właściwe określenie tematu jest dla pracy kluczowe, wytycza jej kierunek i w zasadzie rozpoczyna proces jej tworzenia.

Jak napisać pracę doktorską z filozofii

Praca doktorska filozofia – tematy przykładowe

Wybór konkretnego tematu pracy doktorskiej z filozofii zależy od wcześniej zbadanych obszarów, zainteresowań oraz specjalizacji którą wcześniej studiował oraz kontynuuje doktorant. Przykładowa praca doktorska z tego kierunku może dotyczyć filozofii kultury, etyki czy problemów ewolucjonizmu, jednak szczegółowe elementy jej zawartości muszą odpowiadać potrzebom badawczym, więc nie jest to proces łatwy. Zwykle konieczne jest przeprowadzenie badań w obszarach, które będą odpowiadały badanym problemom i wśród osób, które stanowić mogą wartościową (dla tych konkretnych problemów) próbę badawczą.

Wybór tematu może nastąpić w wyniku konsultacji z opiekunem doktoratu, jednak nie jest jego rolą podsuwanie gotowych rozwiązań doktorantowi. Można oczywiście wesprzeć się pomocą ze stron internetowych i wpisać w wyszukiwarkę „praca doktorska filozofia przykład”, aby zobaczyć proponowane tematy, ale to już wyklucza indywidualne podejście do zagadnienia i tym samym powoduje powielanie tematów, dlatego najlepiej zdecydować się na taki temat, który dotychczas nie był poruszany wielokrotnie. Opiekun i recenzenci korzystnie ocenią taką pracę i będą zainteresowani współpracą w tym zakresie.

Przykładowa praca doktorska z filozofii – gdzie szukać pomocy?

Doktorant jest zwykle pracownikiem naukowym bądź jest aktywny zawodowo w dziedzinie, z której zamierza skończyć studia III stopnia. Wielu wobec tego łączy naukę i proces badawczy z dziedziny, którą obrał za rozwojową, z pracą na etacie (lub też mniejszym wymiarze czasu). W takich przypadkach najlepszą opcją jest zwrócenie się o pomoc do specjalistycznych firm. Gwarantuje to terminowe wykonywanie poszczególnych etapów pracy, dogłębną analizę przedmiotowej literatury oraz czasopism naukowych, ale także przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu wszystkich etapów metodologii badań własnych.

Korzystanie z pomocy profesjonalistów z doświadczeniem w tym zakresie zapewnia odpowiednie merytorycznie i zgodnie z wytycznymi uczelni projekcje poszczególnych etapów pracy doktorskiej. Osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą znają tematy prac doktorskich z filozofii i wiedzą, w jaki sposób stworzyć część teoretyczną i badawczą. Mogą także pomóc w napisaniu konspektu pracy, przeprowadzeniu badań lub opisaniu wniosków. Jest to często najlepsze rozwiązanie w sytuacji braku czasu, koncepcji czy choćby nienajlepszych predyspozycji redaktorskich. Jeśli szukacie Państwo profesjonalnej firmy, zajmującej się tworzeniem prac i ich korektą, sprawdźcie naszą stronę i zapoznajcie się z naszymi usługami. Wystarczy pierwszy kontakt i akceptacja wzajemnych zasad współpracy, aby ze spokojem realizować kolejne wytyczne opiekuna doktoratu.

Jak napisać pracę doktorską z filozofii?

Podziel się tym

Dodaj komentarz