Jak napisać pracę doktorską z psychologii?

Jak napisać pracę doktorską z psychologii?

Psychologia jest kierunkiem przenikającym wiele innych dziedzin humanistycznych, ale też jest dyscypliną precyzyjną, bo dotyczy obszarów dobrostanu ludzkiego intelektu i dlatego można uznać, że jej studiowanie jest procesem nieskończonym. Zainteresowanie ludzkim umysłem, psychiką trwa od wieków, a więc można się domyślać jak bardzo oblegane są na uczelniach kierunki związane z dziedziną psychologii. Im bliżej współczesności, tym bardziej zawód psychologa był pożądany w coraz szerszych kręgach społecznych, a więc i w coraz większej liczbie instytucji.

Doktorat z psychologii pozwala na zdobycie kwalifikacji pedagogiczne i dydaktyczne, które będzie mógł doktorant wykorzystać już podczas obowiązkowych praktyk na uczelni. Jest to jednocześnie powód do zadowolenia, ale także problem w organizacji czasu potrzebnego na działalność naukową, a w szczególności prowadzenie badań koniecznych do stworzenia rozprawy doktoranckiej. Napisanie pracy doktorskiej nie jest łatwe, bowiem od studenta wymagana jest szczególna dociekliwość w badaniach, skonstruowanie nietuzinkowych wniosków bądź rekomendacji, które będą mogły służyć do usprawnienia pracy w dyscyplinie naukowej jaką jest psychologia. Poza tym doktorat jest także technicznym wyzwaniem, bo jego konstrukcja musi odpowiadać wymogom uczelni, wobec tego wszelka dowolność nie jest akceptowana, mimo to, że wymagana jest innowacyjność i kreatywność w podejmowaniu problemów badawczych.

Samo napisanie pracy jest końcowym etapem wszystkich rodzajów studiów, a więc tematy związane z popularną psychologią w znacznej większości mogą już być opracowane, dlatego konieczne jest wykazanie się niezwykłą kreatywnością w stworzeniu nowego zagadnienia. Te i wiele innych problemów to dopiero początek działań naukowych. Zwykle w ich konsekwencji powstaje pytanie jaki temat pracy obrać i w jaki sposób napisać pracę doktorską?

Tematy prac doktorskich – psychologia wymaga połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej

Każda praca naukowa składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jest to uzasadnione, bowiem badacz, w tym wypadku doktorant, musi wykazać się umiejętnością dociekań w obszarze niewiedzy, ale również musi poprzeć zawartość swoich rozważań dotychczasowym dorobkiem literackim i naukowym w tym względzie. Dlatego część teoretyczna powinna zawierać przegląd literatury, dogłębny, szczegółowy i refleksyjny, a część praktyczna poświęcona musi być opisowi badań i metodologii. Obie części są czasochłonne i wymagają niemalże wyłącznego skupienia na tworzeniu pracy doktorskiej. Szczególnie, jeśli chodzi o tak szeroką i znaczącą dyscyplinę, jaką jest psychologia.

Na początku zawsze należy skonstruować temat, sygnalizujący problem badawczy i zawartość pracy, a już ten element nie należy do czynności łatwej.  W przypadku studiów doktorskich z psychologii istotne jest dostosowanie problematyki do problemów i oczekiwań społecznych, ale również do planów zawodowych doktoranta. Koncentrowanie się na jednym konkretnym problemie pozwoli na przeprowadzenie rozprawy doktorskiej w kierunku wymagań całej dyscypliny. Jak więc wynika z przytoczonych informacji, tworzenie pracy doktorskiej jest najczęściej sporym wyzwaniem, jednak możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych napięć związanych z tym wydarzeniem i stworzenie ciekawej, twórczej i interesującej pracy teoretycznej, uzupełnionej częścią badawczą i rekomendacjami.

Jak napisać pracę doktorską z psychologii

Prace doktorskie psychologia – jak pisać?

Praca doktorska z psychologii musi mieć taki sam układ, jak prace z innych dziedzin, jednakże napisanie rozprawy naukowej stanowi jeszcze dla wielu doktorantów problem, mimo, że wcześniej napisali oni już pracę magisterską. Praca doktorska powinna być poparta wiedzą, którą student nabył w toku studiów magisterskich i w efekcie kontynuacji nauki w konkretnej dziedzinie.

Zdobyte w czasie studiów oraz pracy zawodowej doświadczenie uprawnia do oczekiwań wysokiego poziomu pracy doktorskiej. Jej napisanie należy zacząć od organizacji badań, aby jak najszczegółowiej poznać założony problem badawczy, a więc należy określić populację, sposób zebrania dowodów naukowych i zorganizować badania w praktyce. Następnie należy dokonać dogłębnej analizy dostępnej literatury, aby poprzeć własne tezy dotychczasowy dorobkiem naukowym. W tym momencie warto wspomnieć, że temat pracy powinien być ustalony właśnie na podstawie zbadania tego elementu pracy. Doktorant powinien sprawdzić czy ktoś wcześniej badał obrany przez niego problem, aby nie powielać badanej przestrzeni. Praca doktorska musi być wypełnieniem luki w obszarze niewiedzy badacza, czyli doktoranta. Wobec tego doktorant powinien przygotować zakres autorskich rozwiązań w dziedzinie, w której zamierza się specjalizować bądź, w której dostrzega przestrzeń do działania.

Przykładowe prace doktorskie z psychologii – specjaliści pomogą w przygotowaniu pracy

Stworzenie pracy doktorskiej może stanowić dla niektórych doktorantów problem merytoryczny, związany z całą konstrukcją pracy oraz koordynacją badań.  Dlatego coraz częściej w Internecie poszukują oni pomocy w zakresie wspomagania niezbędnych czynności związanych z doktoratem. Nie jest dobrym rozwiązaniem skorzystanie z gotowych prac, bo rozprawa doktorska musi być poparta indywidualną, twórczą i wnosić innowacyjne rozwiązania. Lepszym wyjściem i zdecydowanie pewniejszym jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia osób, które zajmują się tym z powodzeniem i bez zbędnego zaangażowania doktoranta w podstawowe czynności związane z badaniami. Osoby zajmujące się tym w sposób ciągły i profesjonalny służą pomocą na każdym etapie tworzenia i pisania pracy, a przy tym gwarantowane jest, że posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wielu dziedzinach, w tym także w dziedzinie psychologii.

W pracy doktorskiej musi zostać utrzymana odpowiednia proporcja zawartości merytorycznej, teoretycznej i badawczej, a wszystkie informacje w niej zawarte muszą być poparte źródłami naukowymi bądź literackimi. Wymaga to wiedzy technicznej, umiejętności skoordynowania wielu działań, ale przede wszystkim czasu, którego doktorantom brakuje. Ponadto, wśród nich są osoby, które nie posiadają zdolności do pracy  bez nadzoru bądź pracy uwzględniającej samodzielne decyzje. Ułatwieniem mogą być seminaria,  konferencje oraz publikacje naukowe, ale na zapoznanie się z nimi trzeba mieć czas i koncepcję własną. Jeśli więc poszukujecie Państwo pomocy w zakresie pisania prac i przeprowadzaniu badań, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie pracy, sprawdzić już istniejące opracowania, a nawet podpowiedzieć w kwestiach wyboru tematu pracy. Jeśli doktorant potrzebuje pomocy w organizacji badań – spełnimy oczekiwanie również w tej przestrzeni. Zapraszamy do kontaktu z naszymi redaktorami.

Jak napisać pracę doktorską z psychologii?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z psychologii. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz