Praca doktorska

Styczeń 27, 2016

Praca doktorska

Praca doktorska – oferujemy pomoc w pisaniu rozpraw doktorskich. Napisanie tego typu pracy stanowi ogromne wyzwanie. Aby napisać doktorat trzeba wypełnić szereg wymagań stawianych zarówno przez uniwersytet, jak również promotora (odpowiedni temat rozprawy, trafny plan pracy, przeprowadzenie badań, weryfikacja hipotez). Należy również zebrać szeroką literaturę (najczęściej także zagraniczną), przeprowadzić stojące na wysokim poziomie badania, odnaleźć wyniki wcześniej przeprowadzanych badań itp. W napisaniu wartościowego tekstu, który będzie stanowić oryginale rozwiązanie postawionego problemu naukowego, może przeszkodzić np. brak czasu, jak również brak odpowiedniej weny twórczej. Jeżeli te i podobne przeszkody i problemy nie są Państwu obce wówczas prosimy Państwa o zwrócenie się do nas, pomożemy na każdym etapie konstrukcji pracy doktorskiej. Każda pisana przez nas praca doktorska odznacza się wysokim poziomem merytorycznym.


Nasza oferta odnośnie rozpraw doktorskich obejmuje:

 • Pomoc w pisaniu rozpraw doktorskich:
  • Pomoc w sformułowaniu odpowiedniego tematu rozprawy doktorskiej;
  • Pomoc w przygotowaniu planu rozprawy doktorskiej;
  • Pomoc w pisaniu rozprawy doktorskiej – rozdziałów, zarówno w rozprawach doktorskich o charakterze teoretycznym jak i empirycznym (badawczym);
 • Pomoc w przygotowaniu badań do rozprawy doktorskiej oraz analizie ich wyników;
 • Konsultacje naukowe oraz specjalistyczne doradztwo w zakresie poszczególnych kierunków studiów doktorskich;
 • Pomoc w przygotowaniu niezbędnej bibliografii do rozprawy doktorskiej (np. literatura polska, zagraniczna oraz netografia);
 • Sprawdzenie, korekta merytoryczna, ortograficzna oraz stylistyczna pracy doktorskiej;
 • Dostosowanie pracy doktorskiej do używanego przez uniwersytety systemu anty-plagiatowego (raport anty-plagiatowy).

Realizujemy zlecenia z wielu dziedzin naukowych studiów doktoranckich, między innymi:

BezpieczeństwoEkonomiaFilologia
FilozofiaFinanse i rachunkowośćFizjoterapia
HistoriaHotelarstwo i turystykaInformatyka
KulturoznawstwoMuzykologiaPedagogika
PolitologiaPrawoPsychologia
SocjologiaTeologiaWychowanie fizyczne
 Zarządzanie i marketingINNE (do uzgodnienia) 

Jeżeli nie znaleźli Państwo interesującej Państwa dziedziny z zakresu studiów doktoranckich, wówczas prosimy o kontakt.

Interesujące informacje:

 • Doktor w odróżnieniu do tytułów zawodowych (magister, licencjat, inżynier) jest stopniem naukowym, jest pierwszym w hierarchii stopni naukowych (może być to również stopień w zakresie sztuki).
 • Do uzyskania stopnia doktora uprawniona jest osoba, która posiada co najmniej jeden spośród niniejszych tytułów zawodowych: magister, magister inżynier, lekarz, ewentualnie inny równoprawny tytuł. Musi przygotować i obronić pracę dyplomową (pisaną pod opieką promotora) – praca doktorska. Praca ta ma zazwyczaj charakter monografii (książki) naukowej, jednakże może być także spójnym tematycznie ciągiem artykułów opublikowanych drukiem np. w czasopismach naukowych. Niezależnie od formy wymaga się aby praca ta wnosiła nowe, istotne treści do rozwoju nauki, by stanowiła wynik oryginalnych dociekań autora. Jej przedłożenie jest niezbędnym warunkiem do uzyskania stopnia naukowego doktora. Kolejnym warunkiem niezbędnym jest publiczna obrona pracy oraz interdyscyplinarny egzamin ustny obejmujący tematy innych dziedzin nauk. W Polsce przez długi czas nie funkcjonowały studia doktoranckie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora. Obecnie dzięki Procesowi Bolońskiemu funkcjonują w naszym kraju studia wyższe trzeciego stopnia.

Warto wiedzieć: Warto wiedzieć:
 • Realizujemy zlecenia z dziedzin, na temat których posiadamy szeroką i ugruntowaną wiedzę
 • Praca doktorska napisana może być zarówno w języku polskim, jak i językach obcych
 • Nasza oferta jest zgodna z obowiązującym prawem
 • Istnieje możliwość rozliczenia zamówionej pomocy w ratach
 • Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość
 • Istnieje możliwość podpisania stosownej umowy
 • W zależności od oczekiwań Klienta czas wykonywania powierzonego nam zlecenia może być różny – standardowy, szybki, super szybki, jak również ekspresowy

Inne nasze usługi, które mogą Państwa zainteresować (rozwiń)
Pisanie pracOfertaCennik
PrezentacjeOfertaCennik
BadaniaOfertaCennik
PrzemówieniaOfertaCennik
TłumaczeniaOfertaCennik
KorektyOfertaCennik
Tworzenie stronOfertaCennik
PrzepisywanieOfertaCennik

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań prosimy o kontakt.


Serwis pomocwpisaniu.pl gwarantuje każdemu swojemu Klientowi całkowitą anonimowość. Materiały, które pomagamy przygotować mogą być użyte wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Oferowana pomoc w pisaniu prac ma na celu usprawnienie postępowania i rozwoju edukacyjnego Klienta i jest w pełni zgodna z polskimi przepisami prawa. Serwis pomocwpisaniu.pl nie odpowiada za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania opracowanych materiałów.

Podziel się tym