Jak napisać pracę doktorską z filozofii

Jak napisać pracę doktorską z filozofii?

Filozofia to zdecydowanie jeden z kilku najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Dla jednych stanowi inspirację w rozwoju, dla drugich wyzwanie do zgłębiania tajników i zrozumienia jej wpływu na rozwój innych dziedzin nauki. Wydziały filozoficzne wielu uczelni są oblegane przez większą liczbę kandydatów niż przewidują to władze uczelni.