Jak powinna wyglądać praca magisterska? Kiedy skorzystać ze wsparcia w pisaniu?

Praca magisterska to niewątpliwie większe wyzwanie, niż praca licencjacka. Przystępując do jej tworzenia, wielu studentów ma już doświadczenie w pisaniu pracy dyplomowej, co niewątpliwie ułatwia im realizację tego zadania. Inaczej sprawy mają się w przypadku osób, które kształciły się na jednolitych studiach magisterskich. Wówczas pierwszy raz mają one styczność z tak dużą pracą. To, o czym należy jednak pamiętać, to fakt, iż pisanie magisterki trochę różni się od tworzenia pracy licencjackiej, referatów czy prac zaliczeniowych. Dlatego też warto zgłębić nieco temat, aby uzyskać informacje, jak powinna wyglądać praca magisterska, by móc ją dobrze napisać.

Czym jest praca magisterska?

Aktualnie w Polsce, zdecydowana większość studiów prowadzona jest w trybie 2-stopniowym. Na zakończenie pierwszego stopnia edukacji, pisze się pracę licencjacką lub inżynierską. Natomiast w trakcie trwania dwuletnich studiów uzupełniających, rozpoczyna się tworzenie swojej pracy magisterskiej, aby po zakończeniu nauki, móc ją obronić i uzyskać tytuł magistra. To, o czym warto wiedzieć, to również fakt, iż do pisania pracy magisterskiej przystępują także osoby, które podjęły studia jednolite pięcioletnie, kończące się obroną tejże pracy dyplomowej.

Odnosząc się jednak do konkretów, w przypadku pisania prac magisterskich, należy wskazać, że stanowią one prezentację pewnych zagadnień, które mieszczą się w zakresie kierunku, na jakim kształcił się dany student. Temat pracy magisterskiej może być wymyślony przez samego studenta, jednak konieczne jest jego zatwierdzenie przez promotora, czyli osobę, która nadzoruje tworzenie takiego opracowania. Nierzadko jednak studenci decydują się na wybór tematu swojej pracy magisterskiej z listy sugerowanych zagadnień, przedstawionych im przez promotora. Niezależnie natomiast od tego, na jaki wariant zdecyduje się seminarzysta, w każdym przypadku najważniejszym jest samodzielne opracowanie przez niego danego tematu.

Z czego składa się praca magisterska?

Znając już definicję prac dyplomowych, stanowiących zwieńczenie studiów magisterskich, warto bardziej zgłębić ten temat i omówić, jak wygląda praca magisterska, a konkretniej, co wchodzi w jej skład. Otóż dobrze napisana magisterka, powinna zawierać takie elementy, jak:

 1.       Strona tytułowa,
 2.       Spis treści,
 3.       Wstęp,
 4.       Rozwinięcie (podział na rozdziały i podrozdziały),
 5.       Zakończenie,
 6.       Bibliografia.

Powyższe składowe, to nieodłączne elementy opracowania, jakim jest praca magisterska. Jak ma wyglądać każde z nich? Otóż tak naprawdę jest to ściśle uzależnione od wymogów uczelni, na której kształci się dany student, a także tematu, jaki będzie opracowywał. Każdy z elementów pracy magisterskiej, zarówno spis treści, jak i rozdziały pracy magisterskiej czy bibliografia, powinny być ustalone z promotorem i przez niego zaakceptowane.

Ile rozdziałów powinna zawierać praca magisterska?

To, o czym niewątpliwie warto pamiętać, to fakt, iż prace dyplomowe są obszernymi dokumentami, które nie mogą być napisane ciągłym tekstem. To samo dotyczy magisterki. Ze względu na to, iż student ją opracowujący, musi posłużyć się literaturą, przeprowadzić badania i rozmaite analizy, konieczne jest przedstawienie uzyskanych w ten sposób informacji w oddzielnych częściach pracy, stanowiących tzw. „nową myśl”, na którą zwraca się uwagę recenzenta lub innego czytelnika. Dlatego też tak ważnym jest, aby znalazły się rozdziały w pracy magisterskiej. No dobrze, ale ile ma ich być? Otóż ze względu na fakt, iż każda praca dyplomowa ma formalnie określoną strukturę, przyjmuje się, iż przyzwoita magisterka, powinna mieć od 3 do 5 rozdziałów. Ich konkretna liczba, zależna jest jednak od rodzaju omawianego zagadnienia, jego złożoności, a także zaleceń promotora. Warto pamiętać również o stosowaniu w pracy magisterskiej podrozdziałów, które uczynią ją bardziej czytelną i uporządkowaną.

Wymogi uczelniane dla prac magisterskich

W zależności od rodzaju uczelni, na jakiej kształci się dany student, wymogi dla tworzenia pracy magisterskiej mogą się nieco od siebie różnić. Warto jednak zaznaczyć, że w polskim systemie kształcenia wyższego obowiązują pewne standardy, które dotyczą tworzenia prac dyplomowych. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie to, że niezależnie od tego, czy dana osoba kształci się na uczelni ekonomicznej czy humanistycznej, jej praca dyplomowa będzie się różnić się w nieznacznym stopniu od pozostałych. Mowa tu oczywiście o jej strukturze, ilości stron czy wytycznych pod kątem formatowania tekstu, tabel, wykresów etc.

Omawiając jednak przykładowe wymogi uczelni pod kątem tego, jak napisać pracę magisterską, to należą do nich:

 1.       Charakter pracy (praktyczny, badawczy, systematyzujący wycinek wiedzy),
 2.       Skłonienie studenta do samodzielnego zdefiniowania problemu, doboru bogatego zestawu literatury (w szczególności opracowań naukowych) ora krytycznej oceny rozwiązań, które zostały zawarte w poszczególnych publikacjach,
 3.       Dowiedzenie umiejętności stosowania przez seminarzystę warsztatu badawczego, samodzielnego formułowania propozycji, wniosków, ocen, a także prowadzenie logicznego wywodu, z wykorzystaniem profesjonalnego i poprawnego języka,
 4.       Przestrzeganie wymogów dotyczących struktury pracy (wstęp, rozdziały merytoryczne, spisy i załączniki),
 5.       Opieranie pracy na aktualnej literaturze przedmiotu.

Powyższe wytyczne są oczywiście przykładowe i mogą różnić się w zależności od uczelni, na jakiej kształci się dany student.

Podsumowanie: jak wygląda praca magisterska?

Jak wspomnieliśmy w poprzedniej części artykułu, niezależnie od tego, na jakiej uczelni kształci się dany student, struktura pracy magisterskiej jest praktycznie taka sama. Dlatego też dysponując informacjami, jak ma wyglądać, spokojnie można rozpocząć jej tworzenie. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, a Twój promotor nie jest w stanie poświęcić Ci tyle uwagi, ile oczekujesz, możesz skorzystać ze wsparcia pomocwpisaniu.pl , gdyż pisanie prac magisterskich to nasza specjalność. Zapoznaj się z naszą ofertą, skontaktuj się z nami i już wkrótce uzyskaj pomoc fachowców, podczas tworzenia swojej pracy dyplomowej.

Podziel się tym

Dodaj komentarz