Jak napisać pracę doktorską z nauk prawnych?

Jak napisać pracę doktorską z nauk prawnych?

Nauki prawne są dziedziną, która wymaga od doktoranta nieustannego zgłębiania wiedzy w w przedmiotowym zakresie i prowadzenia badań przez cały okres studiów. Moduły zajęć obowiązkowych obejmują wobec tego metodologię badań własnych, aby jak najlepiej przygotować doktoranta do napisania rozprawy naukowej. Okazuje się jednak, że mimo to, nie jest to takie proste. Prawo wykorzystuje się niemalże w każdej dziedzinie życia, więc dyscyplina ta jest szeroka szczególnie w zaawansowanych studiach doktoranckich.

Od doktoranta wymaga się znajomości zagadnień filozofii prawa, socjologii, wykładni prawa, a także socjologii, więc rozprawa doktorska powinna zawierać elementy z zakresu prawa, administracji. Dodatkowo zastosowane powinny w niej być wymagania redaktorskie uczelni. Wybór tematu z nauk prawnych wymaga od doktoranta pomysłu zbadanie takiego obszaru niewiedzy, który pozwoli na wdrożenie nowych elementów i przysłuży się rozwojowi tej dyscypliny, a więc jego oryginalność jest dużym wyzwaniem. Napisanie pracy jest spełnieniem technicznych, merytorycznych i badawczych wymagań uczelni i opiekuna doktoratu, ale także dopełnieniem wiedzy doktoranta. Zwykle na początku tego procesu powstaje pytanie jaki temat pracy obrać i w jaki sposób napisać pracę doktorską?

Tematy prac doktorskich – nauki prawne, wymaga połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej

Prawo nie pozwala na domysły bądź przypuszczenia, bo w nim wszystko jest określone, nazwane i uporządkowane. Jednak przed napisaniem pracy zawsze powstaje ten sam problem – wybór tematu pracy, który będzie unikalny, twórczy i odpowiedni do umiejętności i wiedzy nabytej w toku studiów. Doktoranci mają doświadczenie w pisaniu prac, jednak wywód doktorski wymaga wyższego poziomu dociekań niż praca magisterska. Wobec tego muszą dostosować problematykę do wymagań dyscypliny i obrać taki obszar badań, który jeszcze nie został zbadany, ale i taki, którego zakres leży w zasobach wiedzy doktoranta.

Praca doktorska musi się bowiem składać z części przedstawiającej dotychczasowe osiągnięcia w tym obszarze, opisane w literaturze przedmiotu i artykułach naukowych oraz z części obejmującej badania własne. Te, za pomocą ankiet, wywiadów i obserwacji musi samodzielnie przeprowadzić doktorant. Tworzenie pracy doktorskiej jest najczęściej sporym wyzwaniem, jednak możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych napięć związanych z tym wydarzeniem i stworzenie ciekawej, twórczej i interesującej pracy teoretycznej, uzupełnionej częścią badawczą i rekomendacjami. Każdy etap pracy wymaga umiejętności w zakresie prawidłowego wykorzystania nabytej wiedzy na studiach magisterskich oraz spostrzeżeń poczynionych podczas pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Jak napisać pracę doktorską z nauk prawnych

Prace doktorskie nauki prawne – jak pisać?

Napisanie pracy doktorskiej jest trudne, czasochłonne, ale to jest wyższy, bo aż III poziom studiów, więc wymagania w tym zakresie muszą być adekwatne do uzyskanego w wyniku edukacji tytułu. Wobec tego praca doktorska powinna wyczerpać znamiona rozprawy naukowej i badania przeprowadzone w jej toku uzupełniać obszary niewiedzy w dziedzinie prawa. Praktycznie na przeprowadzanie badań doktorant ma cały czas, w którym trwają studia doktoranckie, a przedmioty na uczelni przygotowują sukcesywnie do tego procesu.

Podstawą napisania pracy powinna być wiedza doktoranta, którą nabył w toku studiów magisterskich i w efekcie kontynuacji nauki w konkretnej dziedzinie oraz przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego. Dlatego właśnie wymaga się od niego wyższego poziomu zaangażowania w badanie wybranego przedmiotu opracowania. Doktoranci nauk prawnych zwykle już pracują w zawodach prawniczych bądź pokrewnych, a więc praktyczne wykorzystanie tej wiedzy pozwala na realną ocenę zapotrzebowania dziedziny na zbadanie konkretnych problemów. Łatwiej w ten sposób określić obszar badań, uzupełnić go analizą przedmiotowej literatury i opatrzyć wnioskami, bo z tych elementów musi się składać rozprawa doktorska. Doktorat jest pracą samodzielną i wymaga szczególnego skupienia na realizacji wszystkich etapów.

Każdy doktorant może wesprzeć swoje działania konsultacjami z promotorem, który pomoże w rozwianiu problemów merytorycznych i technicznych, jednak zasadnicza wiedza musi pochodzić z zasobów studenta. Mimo, że należy zachować konieczne schematy pracy doktorskiej, musi ona być wolna od powielania problemów, otwarta i pozbawiona schematycznego myślenia. Dlatego wymaga od doktoranta szczególnego zaangażowania w konstrukcję narzędzi badawczych i realizację procesu badawczego. Praca doktorska musi być wypełnieniem luki w obszarze niewiedzy badacza, czyli doktoranta. Jak wynika z przedstawionych informacji musi to być proces precyzyjny, dlatego zwykle jest długotrwały i wymaga niezmiernie dużego nakładu pracy i czasu osoby piszącej pracę doktorską.

Przykładowe prace doktorskie z nauk prawnych – specjaliści pomogą w przygotowaniu pracy

Pomocy w zakresie napisania pracy może udzielić opiekun doktoratu, ale nie jest to pomoc w napisaniu i prowadzeniu badań, ale doradztwo. Doktoranci, szczególnie prawnicy, są tak zaabsorbowani pracą zawodową, że stworzenie pracy doktorskiej może stanowić dla nich problem merytoryczny, związany z całą konstrukcją pracy oraz koordynacją badań.  Dlatego coraz więcej osób poszukuje pomocy w innych miejscach, najczęściej w Internecie, bo najłatwiej znaleźć tam podpowiedzi bądź gotowe opracowania. Nie jest to jednak dobry sposób, bo korzystanie z gotowych wzorców grozi powielaniem zbadanych już obszarów, a tym samym zaborem praw autorskich.

W konsekwencji doktorant może popaść w niełaskę władz uczelni i jego przewód doktorski zostanie zamknięty. W związku z tym najlepszą decyzją jest ta, uwzględniająca możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia osób, które zajmują się tym z powodzeniem i bez zbędnego zaangażowania doktoranta w podstawowe czynności związane z badaniami. Profesjonaliści specjalizują się w naukach prawnych i chętnie służą pomocą, a ponadto posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w pisaniu prac doktorskich. Pisanie prac doktorskich z zakresu tej dziedziny, a także tworzenie części metodologicznej i korekta całych tekstów, to doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób, które są pochłonięte pracą zawodową bądź każdy dzień mają wypełniony obowiązkami rodzinnymi. Dlatego kompleksowa bądź cząstkowa pomoc wyspecjalizowanych redaktorów jest dobrym rozwiązaniem dla wielu doktorantów. Jeśli więc poszukujecie Państwo pomocy w zakresie pisania prac i przeprowadzaniu badań, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie pracy, sprawdzić już istniejące opracowania, a nawet podpowiedzieć w kwestiach wyboru tematu pracy. Jeśli doktorant potrzebuje pomocy w organizacji badań – spełnimy oczekiwanie również w tej przestrzeni. Zapraszamy do kontaktu z naszymi redaktorami.

Jak napisać pracę doktorską z nauk prawnych?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z nauk prawnych. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz