Jak napisać pracę doktorską z nauk o zdrowiu?

Jak napisać pracę doktorską z nauk o zdrowiu?

Mimo, że nauki o zdrowiu dotyczą konkretnej dziedziny działalności państwa i aspektów życia społecznego, to powiązanie tej dyscypliny nauki z innymi jest znaczące. Nauki o zdrowiu to również logistyka w zarządzaniu wiedzą, profilaktyka zdrowotna, a więc tematy z pogranicza różnej problematyki społecznej, gospodarczej i politycznej. Napisanie pracy doktorskiej z nauk o zdrowiu wymaga od doktoranta wiedzy nabytej w toku studiów II stopnia, ale także determinacji w dążeniu do rozwoju tej dyscypliny nauki.

Schemat prac doktorskich jest ustalany przez władze uczelni, ale koncepcja samodzielnej pracy nad obranym indywidualnie problemem badawczym leży już po stronie doktoranta. Wobec tego wymagana jest wnikliwa analiza dostępnej literatury, artykułów naukowych oraz organizacja badań. I z takich właśnie etapów składa się praca doktorska, a w jej efekcie od doktoranta wymagana jest szczególna dociekliwość w badaniach, skonstruowanie nietuzinkowych wniosków bądź rekomendacji, które będą mogły służyć do usprawnienia pracy w konkretnym dziale gospodarki, przestrzeni społecznej bądź politycznej. Regulacje w obrębie ochrony zdrowia leżą w kompetencjach polityków, dlatego i ten obszar jest w tym miejscu wymieniany. Wybór tematu i pomysłu na jego realizację zależy od tego, jaki problem badawczy obierze doktorant. Jednakże należy mieć na względzie także fakt, że napisanie pracy jest także technicznym wyzwaniem, bo jej konstrukcja musi odpowiadać wymogom uczelni, a wszelka dowolność nie jest akceptowana przez promotora. Zwykle w obliczu tych informacji powstaje pytanie jaki temat pracy obrać i w jaki sposób napisać pracę doktorską z nauk o zdrowiu?

Tematy prac doktorskich – nauki o zdrowiu wymaga połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej

Na początku zawsze powstaje ten sam problem – wybór tematu pracy, który będzie unikalny, twórczy i odpowiedni do umiejętności i wiedzy nabytej w toku studiów. Należy wziąć pod uwagę również fakt, że wymagane jest poparcie wiedzy doświadczeniem zawodowym oraz już nabytym w trakcie studiów magisterskich. W przypadku studiów doktorskich z ekonomii istotne jest dostosowanie problematyki do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, ale i takiej, która odpowiadać będzie potrzebom zawodowym doktoranta.

Nauki o zdrowiu to rozległa dziedzina i pozwala na wybór naprawdę ciekawego tematu rozprawy doktorskiej. Tematy prac powinny wobec tego skupiać się wokół problemów szeroko rozumianego zdrowia publicznego, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa i położnictwa, z elementami opieki senioralnej i ratownictwa medycznego. Ostateczny wybór z pewnością uzależniony będzie od zainteresowań i dotychczasowej wiedzy doktoranta, ale skupienie się  na jednym konkretnym problemie pozwoli na przeprowadzenie szczegółowych badań, które mogą posłużyć jako materiał rekomendujący kierunkowe działania w określonej dziedzinie. Tworzenie pracy doktorskiej jest najczęściej sporym wyzwaniem, jednak możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych napięć związanych z tym wydarzeniem i stworzenie ciekawej, twórczej i interesującej pracy teoretycznej, uzupełnionej częścią badawczą i rekomendacjami.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o zdrowiu

Prace doktorskie nauki o zdrowiu – jak pisać?

Każda praca doktorska powinna być poparta wiedzą, którą student nabył w toku studiów magisterskich i w efekcie kontynuacji nauki w konkretnej dziedzinie oraz przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego. Od doktoranta wymaga się wyższego poziomu zaangażowania w badanie wybranego przedmiotu opracowania, a więc praca musi być na wysokim poziomie naukowym.  W przestrzeni polityki zdrowotnej jest wiele obszarów do zdecydowanego działania, rewizji, a projekcja strategii poprawy konkretnych elementów bądź wdrażania nowych rozwiązań to właściwe zadanie dla doktoranta.

Potrzeby w zakresie tej dziedziny generują pomysły badawcze. Praca wobec tego musi zawierać konkretną wiedzę i analizę dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie. Samodzielne działanie doktoranta wymaga szczególnego skupienia na realizacji wszystkich etapów, a praca powinna mieć strukturę zgodną z wymogami uczelni. Każda rozprawa naukowa składa się z części teoretycznej i badawczej, a pomocą merytoryczną w tym zakresie służy opiekun doktoranta, ale ostateczna wiedza musi pochodzić z zasobów doktoranta. Powinien on przygotować zakres autorskich rozwiązań w dziedzinie nauk o zdrowiu, a w tym celu muszą zostać określone problemy wymagające rozwiązania, obszar wymagający badania, ale także opracowana struktura realizacji całego procesu badawczego. Wobec tego od doktoranta wymaga się skrupulatnie opracowanego planu działania badawczego, określenia przestrzeni i znalezienia właściwego rozwiązania w zakresie organizacji badań. Jest to czasochłonne i wymaga dużej precyzji, aby badania były rzetelne i przydatne. Często już sam dobór próby badawczej stanowi problem i zabiera dużo czasu, dlatego warto rozważyć pomoc wyspecjalizowanych redaktorów, którzy cały swój czas poświęcą wyłącznie na konkretnie zleconą pracę.

Przykładowe prace doktorskie z nauk o zdrowiu – specjaliści pomogą w przygotowaniu pracy

Korzystanie ze wsparcia zewnętrznego w napisaniu pracy doktorskiej z zakresu nauk o zdrowiu nie umniejsza wartości żadnego elementu, który wchodzi w skład procesu badawczego. Nie powinno to także stanowić problemu w sferze intelektualnej doktoranta, bowiem jest to forma pomocy dedykowanej, a stopień trudności doktoratu często wymaga wielu zmian w życiu osobistym. Doktoranci, w większości przypadków są zaabsorbowani pracą zawodową, więc stworzenie pracy doktorskiej może stanowić dla nich problem merytoryczny, związany z całą konstrukcją pracy oraz koordynacją badań.  Wiele osób korzysta z wyszukiwarek internetowych z nadzieją na znalezienie wskazówek bądź gotowych rozwiązań, ale nie jest to właściwa droga.

Powielanie pomysłów znalezionych w Internecie nie jest korzystne z żadnej perspektywy – zagraża plagiatem i umniejsza wartości pracy, a co za tym idzie samodzielności naukowej doktoranta. Wobec tego nie jest to szukanie pomocy, ale gotowych rozwiązań, pomocy może udzielić osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie nauk o zdrowiu. W związku z tym właściwą zdaje się być decyzja o skorzystaniu z zasobów wyspecjalizowanych firm, które poprzez swoich redaktorów zajmują się tym z powodzeniem i bez zbędnego zaangażowania doktoranta w podstawowe czynności związane z badaniami. Przykładem może być praca doktorska z zakresu zarządzania wiedzą w placówkach służby zdrowia, w ramach której badania będą dotyczyć zarówno pracowników operacyjnych tych placówek, jak i kooperantów i firmy dostarczające produkty materialne i niematerialne. Tak, więc zakres badań jest szeroki, a tym samym czas na ich przeprowadzenie musi pochłonąć całą przestrzeń dyspozycyjności doktoranta. Nie jest on wówczas w stanie prowadzić pracy dydaktycznej czy uczestniczyć w życiu rodzinnym, zakładając nawet, że posiada pomysł i koncepcję działania.

Jeśli więc poszukujecie Państwo pomocy w zakresie pisania prac i przeprowadzaniu badań, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie pracy, sprawdzić już istniejące opracowania, a nawet podpowiedzieć w kwestiach wyboru tematu pracy. Jeśli doktorant potrzebuje pomocy w organizacji badań – spełnimy oczekiwanie również w tej przestrzeni. Zapraszamy do kontaktu z naszymi redaktorami.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o zdrowiu?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z nauk o zdrowiu. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz