Jak napisać pracę doktorską z komunikacji społecznej i mediów?

Jak napisać pracę doktorską z komunikacji społecznej i mediów?

Kierunek studiów w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach to prestiżowy obszar zdobywania umiejętności i nowoczesne metody nauki pozwalające na elastyczność w doborze przestrzeni dalszego rozwoju doktoranta. Jest to kierunek humanistyczny, a więc pozwoli na rozwijanie zainteresowań zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze komunikacji i mediów. Praca doktorska może wobec tego dotyczyć tak przestrzeni nadawczo-odbiorczej, jak i zarządzania informacją oraz komunikacją w każdym zakresie (wizualnym, mediatyzacji, społecznym, politycznym, międzynarodowym, ekonomicznym czy gospodarczym). Jak z tego wynika zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających doktorantów, ale jednocześnie zbyt duży wybór w obszarach badawczych może spowodować problem z koncepcją pracy doktorskiej. Jej konstrukcja powinna bowiem zawierać przegląd dotychczasowego dorobku naukowego w tym temacie, opierać się winna na literaturze przedmiotu oraz opracowaniach naukowych, ale przede wszystkim powinna zawierać badania własne. 

Od doktoranta wymagana jest szczególna dociekliwość w badaniach, skonstruowanie nietuzinkowych wniosków bądź rekomendacji, które będą mogły służyć do usprawnienia pracy w konkretnym dziale swojej przydatności. Wybór tematu i samo napisanie pracy jest także technicznym wyzwaniem, bo jej konstrukcja musi odpowiadać wymogom uczelni, wobec tego wszelka dowolność nie jest akceptowana przez promotora. Samo napisanie pracy jest końcowym etapem wszystkich rodzajów studiów, a więc tematy związane z konkretną dziedziną z pewnością są już opracowane, dlatego konieczne jest wykazanie się niezwykłą kreatywnością w stworzeniu nowego zagadnienia. Te i wiele innych problemów to dopiero początek działań naukowych. Zwykle w ich konsekwencji powstaje pytanie jaki temat pracy obrać i w jaki sposób napisać pracę doktorską?

Tematy prac doktorskich – nauki o komunikacji społecznej i mediach wymaga połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej

Każda praca rozpoczyna się od określenia obszaru niewiedzy, a więc przestrzeni, która będzie przedmiotem i jednocześnie tematem pracy. Musi to być twórcze i oryginalne, inaczej poziom opracowania naukowego będzie niezadowalający dla doktoranta, promotora i władz uczelni. Następnie należy sprawdzić dostępność do wymaganej literatury przedmiotu i opracowań naukowych, a więc zbudować podłoże do części teoretycznej rozprawy doktorskiej. Należy wziąć pod uwagę również fakt, że wymagane jest poparcie wiedzy doświadczeniem zawodowym oraz już nabytym w trakcie studiów magisterskich, a więc część teoretyczna musi mieć odpowiedni poziom naukowy i opracowania wykorzystywane do jej napisania muszą spełniać wymagania uczelni.

Poza częścią teoretyczną doktorant musi mieć również pomysł na przeprowadzenie rzetelnych i ciekawych badań. Koncentrowanie się na jednym konkretnym problemie pozwoli na przeprowadzenie szczegółowych badań, które mogą posłużyć jako materiał rekomendujący kierunkowe działania w określonej dziedzinie. Chodzi bowiem o to, aby doktorant wniósł dzięki swoim badaniom coś nowego, świeżego i unikalnego do dziedziny, którą studiuje. Tworzenie pracy doktorskiej jest najczęściej sporym wyzwaniem, jednak możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych napięć związanych z tym wydarzeniem i stworzenie ciekawej, twórczej i interesującej pracy teoretycznej, uzupełnionej częścią badawczą i rekomendacjami.

Jak napisać pracę doktorską z komunikacji społecznej i mediów

Prace doktorskie komunikacja społeczna i media – jak pisać?

Praca doktorska musi być twórcza, ale napisana ściśle według wskazówek uczelni i zgodnie z jej wymogami. Często są to podobne wytyczne na wszystkich kierunkach, ale każda uczelnia zastrzega sobie odmienność, więc nie zawsze zrozumienie i zapamiętanie wszystkich punktów wielostronicowych wymagań jest proste. Jeszcze trudniejsze okazuje się zastosowanie ich w pracy. Wymaga się bowiem uwzględniania monografii, spostrzeżeń nabytych w toku konferencji naukowych, stosowania odrębnych stylów redakcyjnych, a więc oprócz merytorycznych, jest wiele wytycznych natury technicznej. Wobec tego, napisanie rozprawy doktorskiej jest dużym wyzwaniem, które wielu doktorantom przysparza zakłopotania i może powodować popełnianie błędów w realizacji wyznaczonego celu. Ponadto, praca doktorska musi być oparta na wiedzy zdobytej w toku studiów oraz w wyniku doświadczenia zawodowego, więc wymaga się od doktoranta jednocześnie wyższego poziomu zaangażowania w badanie wybranego przedmiotu opracowania.

Rynek pracy, ale i uczelnia do zadań dydaktycznych potrzebuje zwykle wybitnych specjalistów z konkretnej  dziedziny– w tym przypadku komunikacji społecznej i mediów, a szczególnie tych, którzy są wykształceni w wąskich specjalizacjach. Dlatego nacisk na precyzyjne badanie problemów naukowych jest uzasadnione. Każda praca badawcza musi zawierać konkretną wiedzę i metaanalizę badań, które dotychczas powstały, ale musi być pracą oryginalną i samodzielną. Od doktoranta wymaga się szczególnego skupienia na realizacji wszystkich etapów, a współpraca z promotorem może jedynie pomóc w rozwianiu problemów merytorycznych i technicznych, jednak wiedza musi pochodzić z zasobów studenta/doktoranta i wypełniać luki w obszarze niewiedzy badacza, czyli doktoranta. Dlatego w codziennym trybie funkcjonowania często ciężko zmobilizować się do przemodelowania życia w taki sposób, aby zsynchronizować elementy pracy zawodowej, naukowej oraz życia rodzinnego, bo pisanie doktoratu wymaga wiele czasu. Poza częścią teoretyczną należy skrupulatnie opracować plan działania badawczego, określić przestrzeń i znaleźć właściwe rozwiązanie w zakresie organizacji badań. Jest to czasochłonne i wymaga dużej precyzji, aby badania były rzetelne i przydatne. Często już sam dobór próby badawczej stanowi problem i zabiera dużo czasu. Jak wynika z przedstawionych informacji musi to być proces precyzyjny, jest długotrwały i wymaga niezmiernie dużego nakładu pracy i czasu osoby piszącej pracę doktorską.

Przykładowe prace doktorskie z nauk o komunikacji społecznej i mediach – specjaliści pomogą w przygotowaniu pracy

Przykłady prac doktorskich z nauk o komunikacji społecznej i mediach można znaleźć w Internecie, ale mija się to z ideą i wymogiem innowacyjności, oryginalności i indywidualnego podejścia do tematu rozprawy. Z drugiej strony doktoranci są tak zaabsorbowani pracą zawodową, że stworzenie pracy doktorskiej może stanowić dla nich problem merytoryczny, związany z całą konstrukcją pracy oraz koordynacją badań. Posiłkowanie się gotowymi opracowaniami naukowymi również nie jest spełnieniem ambicji doktoranta ani wymogów uczelni.  W związku z tym właściwą zdaje się być decyzja o skorzystaniu z wiedzy i doświadczenia osób, które zajmują się tym z powodzeniem i bez zbędnego zaangażowania doktoranta w podstawowe czynności związane z badaniami.

Profesjonaliści służący pomocą posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wielu dziedzinach, w tym także w dziedzinie nauk i komunikacji społecznej i mediach. Mogą oni pomóc na każdym etapie pracy, poszukiwać inspiracji i źródeł naukowych, a nawet zorganizować badania.  Doktorant przy realizowaniu planu swojego dnia, aktywności zawodowej i pozazawodowej nie zawsze ma czas na poszukiwania w literaturze przedmiotu, a później na organizowanie badań, ich opracowanie i analizę. W przypadku rozprawy doktorskiej wymagany jest wyższy poziom dociekań niż w przypadku pracy magisterskiej, a to oznacza ogrom pracy analitycznej, poszukiwawczej, co podnosi skalę trudności napisania doktoratu, choćby ze względu na konieczność wzmożonego skupienia i dużej ilości poświęconego czasu. Doktorant posiada opiekuna doktoratu, jednakże jego rola kończy się na pomocy teoretycznej, podpowiedzi, a doktorant dalej sam podejmuje  ostateczne decyzje  i realizuje własne cele. Jeśli więc poszukujecie Państwo pomocy w zakresie pisania prac i przeprowadzaniu badań, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie pracy, sprawdzić już istniejące opracowania, a nawet podpowiedzieć w kwestiach wyboru tematu pracy. Jeśli doktorant potrzebuje pomocy w organizacji badań – spełnimy oczekiwanie również w tej przestrzeni. Zapraszamy do kontaktu z naszymi redaktorami.

Jak napisać pracę doktorską z komunikacji społecznej i mediów?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z komunikacji społecznej i mediów. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz