Jak napisać pracę doktorską z ekonomii i finansów?

Jak napisać pracę doktorską z ekonomii i finansów?

Każda praca naukowa wymaga przede wszystkim czasu na opracowanie i przeprowadzenie planu działania, który pozwoli na osiągnięcie dyplomu, a tym samym tytułu naukowego. Wobec tego, musi ona być twórcza, badawcza i wnosić coś istotnego do dotychczasowych wniosków, sformułowanych w konkretnej dziedzinie. Stworzenie pracy z ekonomii i finansów wymaga nie tylko doświadczenia, ale i szerokiej wiedzy, czasu i motywacji, a w zasadzie samoomotywacji i przemodelowania całego dotychczasowego planu każdego dnia przez wiele miesięcy.

W pracy doktorskiej z ekonomii i finansów powinny znaleźć się nie tylko elementy teoretyczne, pochodzące z dostępnej literatury przedmiotu ale także badawcze, a te muszą zostać przeprowadzone w bardzo szczegółowy, wnikliwy sposób i na wysokim poziomie naukowym. Natomiast uzyskane w wyniku przeprowadzonych ankiet czy analiz wnioski muszą zostać przekute w rekomendacje, które pozwolą na wdrażanie innowacyjności w przedmiotowej dziedzinie i posłużą jako materiał do dalszej pracy zainteresowanym. Zarówno pierwsza, jak i druga część sprawia wiele kłopotów doktorantom, bo wymaga koordynacji czasu, wiedzy i doświadczenia. Jak napisać pracę doktorską z ekonomii i finansów oraz na co zwrócić uwagę?

Temat pracy doktorskiej z ekonomii i finansów – co wybrać?

Praca doktorska z ekonomii i finansów stanowi poważny naukowo materiał zawierający przydatną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, co oznacza, że jest jednocześnie świadectwem wiedzy doktoranta oraz umiejętności skorelowania jej z praktycznymi wytycznymi. Stanowi więc ona podsumowanie całej edukacji na poziomie wyższym i jednocześnie świadczy o zaangażowaniu w pracę naukową. Podstawą jej przydatności jest obranie takiego tematu, który będzie odznaczał się unikalnością, oryginalnością i przydatnością w dalszym rozwoju konkretnej dziedziny, w tym przypadku ekonomii i finansów.

Tematy prac doktorskich z ekonomii i finansów odznaczać się powinny uwzględnieniem badań z analitycznym podejściem do zagadnienia, a więc nie może być to kolejna analiza finansowa przedsiębiorstwa, lecz coś bardziej wyszukanego. Podstawą badań w pracach doktorskich tej dziedziny są dociekania o charakterze ilościowym, a temat powinien być ambitny i podkreślać głębię zagadnienia, które doktorant chce podjąć w swojej pracy. Musi ona w konsekwencji być przydatna biznesowo i wnosić nowatorskie rozwiązania w dziedzinie ekonomii i finansów, więc jej temat nie może być powieleniem już poruszanych problemów w pracach innych prelegentów. Znalezienie odpowiedniej tematyki opracowania doktoranckiego jest bardzo trudne, ale w efekcie wskazuje na zdolności naukowe jego autora. Zwykle tematy te dotyczą wpływu konkretnych czynników na gospodarkę, regulacji unijnych, długu publicznego czy globalnej rywalizacji ustrojowej, ale zawsze w obrębie jednego zagadnienia można wyłonić wiele ciekawych tematów badawczych. Dlatego, mimo iż sam etap opracowania tematu jest trudny, efekt końcowy może być zadowalający i podkreśli oryginalność doktoranta.

Praca doktorska – ekonomia i finanse opiera się na teorii i praktyce

Praca doktorska poruszająca problematykę z dziedziny ekonomii i finansów powinna łączyć zarówno wiedzę teoretyczną z opracowaniami praktycznymi, które pozwolą na wyłonienie nowych rozwiązań w podejmowanym temacie. Dobrym rozwiązaniem jest skoncentrowanie się najpierw na problemie, który będzie badany, opracowaniu procesu zawartego w metodologii badań i przeprowadzeniu stosownych podstaw do dalszej analizy w zakresie niewiedzy.

Opracowanie wyników badań i czynności, które do tego zmierzają to najbardziej czasochłonna i najtrudniejsza część pracy doktoranta. Po stworzeniu tej części, można przejść do pisania rozdziałów teoretycznych, a następnie podsumowania i wniosków oraz implikacji praktycznych. Zestawienie obu tych obszarów wiedzy pozwoli na głębszą analizę podjętego problemu, a także dokładniejsze ujęcie wszystkich elementów pracy w części wstępnej, którą zwykle pisze się na końcu czynności analitycznych zarówno z zakresu literatury, jak i wyników badań. Wstęp powinien wprowadzać w poruszaną tematykę, a jego dopełnienie stanowi zakończenie pracy. Wszystkie elementy, które poddane zostały analizie, obserwacji i wnikliwym badaniom stanowią zawartość pracy.

Jak napisać pracę doktorską z ekonomii i finansów

Praca doktorska – przykład ekonomia i finanse

Zwykle instrukcji oraz pomysłów czy inspiracji do napisania pracy doktorskiej szuka się we własnych zasobach osobistych, jednak coraz więcej osób wspiera się wyszukiwaniem internetowym, wpisując w wyszukiwarki hasła powiązane z szukanymi rozwiązaniami. Znaleźć tam można wiele odsyłaczy do różnorodnych pomysłów, tematów, a nawet gotowych opracowań. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, bo powielanie cudzych pomysłów może okazać się plagiatem, a doktorat musi być pracą twórczą, kreatywną i innowacyjną.

Prowadzone badania powinny być wiarygodne, rzetelne, a przede wszystkim skłaniać do wyciągnięcia przydatnych wniosków. Oczywiście można posłużyć się metaanalizami oraz badaniami z artykułów naukowych, jednak lepiej stworzyć wszystko od podstaw samodzielnie. W ten sposób można mieć kontrolę nad całą pracą, a także zyskać uznanie promotora. Nie chodzi o wymyślanie najtrudniejszych obszarów badawczych czy najbardziej wyszukanych artykułów naukowych do analizy, ale chodzi o użytkowe opracowanie zadanego tematu w sposób unikatowy, oryginalny i przede wszystkim rzetelny.

Praca doktorska ekonomia i finanse – profesjonaliści pomogą w stworzeniu doskonałej pracy

Unikatowy i rzetelny sposób opracowania pracy doktorskiej z ekonomii i finansów zapewnić mogą specjaliści, którzy chętnie pomogą w napisaniu bardzo dobrej merytorycznie oraz właściwie przeprowadzonej analitycznie pracy z przedmiotowego zakresu. Profesjonaliści posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenia, a także wiedzą, jak taka praca ma wyglądać. Bardzo często samodzielne przygotowanie części teoretycznej i praktycznej, a także przeprowadzenie badań, jest bardzo czasochłonne i trudne.

Nie każdy musi posiadać już na wstępie dostateczną wiedzę na temat kształtu ostatecznego opracowania badań czy analizy literatury przedmiotu, a w szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które oprócz pracy naukowej dodatkowo pochłonięte są pracą zawodową bądź mają rodzinę, której również muszą poświęcić czas. Właśnie w takich przypadkach świetnym rozwiązaniem jest kontakt z wyspecjalizowaną firmą, zajmującą się tworzeniem pracy, korektą, przeprowadzaniem badań i pisaniem wniosków z pracy. Dodatkowym atutem jest to, że nie ma konieczności decydowania się na pomoc w pełnym zakresie, można poprosić o nią na przykład w określonej części, która sprawia największą trudność. Dlatego polecamy w tym zakresie nasze usługi, bo pisanie prac to nasza specjalność! Pracami o wysokim poziomie zaangażowania badawczego czy analitycznego zajmują się wyspecjalizowani redaktorzy, a więc profesjonalizm i naukowe podejście do tematu są zagwarantowane. Warto zaufać dobrej firmie i nie martwić się o swoją pracę doktorską z ekonomii i finansów. W ten sposób można skoncentrować się na swojej pracy zawodowej, nauce i na życiu osobistym, a także dalszym rozwoju naukowym.

Jak napisać pracę doktorską z ekonomii i finansów?

Podziel się tym

Dodaj komentarz